Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-630/2022, stran 1676 DATUM OBJAVE: 4.3.2022

VELJAVNOST: od 5.3.2022 / UPORABA: od 5.3.2022

RS 29-630/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.3.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 12.8.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 29/22

Časovnica

Na današnji dan, 12.8.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.3.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

630. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

 
 
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena, prvega odstavka 39. člena, za izvrševanje 4. člena, prvega odstavka 9. člena, drugega odstavka 31. člena in drugega odstavka 32. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) ter v zvezi s 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-79/20 z dne 13. 5. 2021 in 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-155/20 z dne 7. 10. 2021 Vlada Republike Slovenije izdaja
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

 

1. člen

 
V Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/22) se v 2. členu za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
 
»(4)
Kot podlaga za izdajo EU DCP, s katerim se dokazuje prebolevnost iz 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena, se šteje pozitiven rezultat testa HAG, ki je bil izveden od 30. januarja 2022.«.
 

2. člen

 
V 3. členu se v drugem odstavku za drugo alinejo pika nadomesti s podpičjem in doda nova, tretja alineja, ki se glasi:
 
»-
obiskovalci uporabnikov storitev iz prve alineje tega odstavka in uporabnikov iz prejšnje alineje. Testiranje s testom HAG zagotovi izvajalec dejavnosti in storitev iz prejšnjega stavka. Izvajalec dejavnosti in storitev lahko določi, da se za izpolnjevanje pogoja PCT šteje presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje, ki ga zagotovi izvajalec dejavnosti oziroma storitev. Presejalno testiranje iz prejšnjega stavka krije izvajalec dejavnosti oziroma storitev.«.
 

3. člen

 
V 8. členu se v tretjem odstavku za besedilom odstavka, ki postane prvi stavek, doda nov, drugi stavek, ki se glasi:
 
»Oseba izkaže pozitivni rezultat testa HAG za samotestiranje iz prejšnjega stavka tako, da na vpogled predloži dokazilo, ki je fotografija pozitivnega rezultata testa HAG za samotestiranje s priloženim osebnim dokumentom ali testirna ploščica v prosojni zaščitni vrečki ob hkratni predložitvi osebnega dokumenta.«.
 
V četrtem odstavku se besedilo »odvzema brisa s testom HAG za samotestiranje« nadomesti z besedilom »odvzema brisa s testom HAG«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window