Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1H)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 95-2055/2021, stran 5970 DATUM OBJAVE: 15.6.2021

VELJAVNOST: od 30.6.2021 / UPORABA: od 30.6.2021

RS 95-2055/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.6.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 95/21

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.6.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2055. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1H)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1H)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. junija 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-109
 
Ljubljana, dne 12. junija 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-1H)

 

1. člen

 
V Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20) se v 170. členu dodata nova prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
 
»(1)
Kdor brez privolitve druge osebe doseže, da ta spolno občuje ali s tem izenačeno spolno ravna, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
 
(2)
Privolitev iz prejšnjega odstavka tega člena je podana, če je oseba po svoji navzven zaznavni, nedvoumni in svobodni volji privolila v spolno občevanje ali s tem izenačeno spolno ravnanje in je bila sposobna sprejeti tako odločitev.«.
 
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »osebo drugega ali istega spola« nadomesti z besedilom »drugo osebo«.
 
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
 
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »osebo drugega ali istega spola« nadomesti z besedilom »drugo osebo«.
 
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka« nadomesti z besedilom »so bila dejanja iz prvega, tretjega ali petega odstavka«.
 

2. člen

 
V 171. členu se dodata nova prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
 
»(1)
Kdor brez privolitve druge osebe doseže, da ta stori ali trpi kakšno spolno dejanje, ki ni zajeto v prejšnjem členu, se kaznuje z zaporom do petih let.
 
(2)
Privolitev iz prejšnjega odstavka je podana, če je oseba po svoji navzven zaznavni, nedvoumni in svobodni volji privolila v spolno dejanje iz prejšnjega odstavka in je bila sposobna sprejeti tako odločitev.«.
 
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »osebi drugega ali istega spola« nadomesti z besedilom »drugi osebi«, besedilo », ki ni zajeto v prejšnjem členu« pa se nadomesti z besedilom »iz prvega odstavka tega člena«.
 
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
 
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »osebo drugega ali istega spola« nadomesti z besedilom »drugo osebo«.
 
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka« nadomesti z besedilom »so bila dejanja iz prvega, tretjega ali petega odstavka«.
 

3. člen

 
172. člen se spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window