Navigacija

Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 78-3709/2003, stran 11648 DATUM OBJAVE: 8.8.2003

RS 78-3709/2003

 
 

3709. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

 
 
Na podlagi 13. člena statuta zavoda (Uradni list RS št. 87/01 in 1/02) je skupščina zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 9. redni seji dne 2. 7. 2003 sprejela
 

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
P R A V I L
obveznega zdravstvenega zavarovanja

 

1. člen

 
V pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo in 35/03) se v 57. členu drugi odstavek spremeni in glasi:
 
“(2) Ta pravica se nanaša na zdravila z lastniškimi imeni in na zdravila z nelastniškimi imeni, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji ali za zdravila s seznama nujnih zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, imajo pa posebno dovoljenje za uvoz, so razvrščena na pozitivno ali vmesno listo zdravil zavoda in jih je predpisal osebni zdravnik zavarovane osebe ali po njem pooblaščeni zdravnik.“
 
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
 
(3) Zavod lahko določi najvišjo priznano vrednost za skupine zdravil z nelastniškimi imeni, ki so v seznamu medsebojno zamenljivih zdravil. Ta najvišja priznana vrednost je podlaga za določanje plačila iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, pri čemer obvezno zdravstveno zavarovanje krije odstotni delež najvišje priznane vrednosti zdravila glede na odstotne deleže, opredeljene v zakonu in glede na razvrstitev, vendar največ do s predpisi določene cene. Seznam medsebojno zamenljivih zdravil izda Urad RS za zdravila. Opredelitev najvišje priznane vrednosti sprejme upravni odbor zavoda.
 

2. člen

 
V 58. členu se doda nov prvi odstavek, ki glasi:
 
“(1) Na recept je v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja mogoče predpisati, v lekarni pa izdati le naslednja zdravila:
 
-
lastniška in galensko izdelana, na listo zdravil razvrščena zdravila;
 
-
magistralno pripravljena zdravila, ki se izdelajo v lekarni po predpisu zdravnika v skladu z navodilom zavoda;
 
Na recept se lahko predpišejo tudi zdravila z nelastniškimi imeni.
 
Na recept se lahko predpisujejo tudi živila za posebne zdravstvene namene, ki so razvrščena na listo zdravil.
 
Sedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
 
V 3. točki drugega odstavka se za besedama “največ za“ črtata besedi “30 dni“ in nadomestita z besedami “obdobje do 3 mesecev oziroma do enega leta na obnovljiv recept“.
 
Zadnji stavek 3. točke se črta.
 
5. točka drugega odstavka se spremeni in glasi:
 
“5. živil za posebne zdravstvene namene v količini za največ tri mesece za otroke do 15. leta starosti. Za zavarovane osebe s fenilketonurijo se živila za posebne zdravstvene namene lahko predpisujejo tudi po 15. letu starosti, vendar največ do 26. leta.“
 

3. člen

 
1. točka prvega odstavka 59. člena se spremeni in glasi:
 
“1. zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji ali niso na seznamu nujnih zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, imajo pa posebno dovoljenje za uvoz. Ta zdravila zagotovi zavarovani osebi v nujnih primerih ustrezna klinika ali inštitut, če odloči, da jih ni mogoče nadomestiti z ustreznim razvrščenim zdravilom;“
 
Doda se nova 9. točka prvega odstavka, ki glasi:
 
“9. homeopatskih pripravkov.“
 
Pika na koncu 8. točke se črta in nadomesti s podpičjem.
 
V tretjem odstavku 59. člena se za besedo “Urad“ dodata črki “RS“.
 
V 59. členu se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
 
“V breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ni mogoče predpisovati in izdajati naslednjih magistralno pripravljenih zdravil:
 
1.
magistralnih pripravkov, ki niso posebej navedeni v navodilu;
 
2.
magistralnih pripravkov, katerih sestavni del so tudi nerazvrščena zdravila;
 
3.
farmacevtskih oblik za oralno, dermalno in vaginalno uporabo, ki v svoji sestavi vsebujejo borovo kislino in derivate;
 
4.
mazil, raztopin in emulzij s protimikrobnimi zdravili za lokalno uporabo razen izjem, določenih v navodilu;
 
5.
razredčenih lastniških protimikrobnih mazil vključno z antimikotičnimi mazili;
 
6.
razredčenih lastniških glukokortikoidnih mazil v kombinaciji z eno ali več zdravilnimi učinkovinami;
 
7.
razredčenih lastniških glukokortikoidnih mazil z mazilno podlago, ki ima različen emulzijski sistem kot gotovo mazilo;
 
8.
kombinacij lastniških glukokortikoidnih mazil z gotovimi protimikrobnimi mazili vključno z antimikotičnimi;
 
9.
tonikov in roboransov;
 
10.
farmacevtskih oblik za dermalno uporabo, namenjenih negi.“

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window