Navigacija

Pravilnik o licenciranju vojaškega padalskega osebja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 164-4215/2022, stran 13809 DATUM OBJAVE: 28.12.2022

VELJAVNOST: od 12.1.2023 / UPORABA: od 12.4.2023

RS 164-4215/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.4.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 164/22

Časovnica

Na današnji dan, 2.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 12.4.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4215. Pravilnik o licenciranju vojaškega padalskega osebja

 
 
Na podlagi šestega odstavka 67. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) minister za obrambo v soglasju z ministrom za infrastrukturo izdaja
 

P R A V I L N I K
o licenciranju vojaškega padalskega osebja

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina in uporaba)

 
(1)
Ta pravilnik ureja pogoje in postopke za pridobitev vojaškega izkaza padalskega osebja (v nadaljnjem besedilu: vojaški izkaz) ter kategorije in pooblastila, usposabljanja, opravljanje izpitov in druge pogoje za podaljšanje in obnovo kategorij in pooblastil ter priznavanje civilnih dovoljenj padalca s kategorijami in pooblastili ter tujih vojaških licenc in pooblastil.
 
(2)
Ta pravilnik se uporablja za vojaško padalsko osebje, ki se mu glede na padalsko usposobljenost v vojaški izkaz vpišejo kategorije in glede na dodatno usposobljenost pooblastila za opravljanje posebnih nalog.
 
(3)
Za vprašanja ureditve splošnih pogojev, načinov in postopkov licenciranja ter usposabljanja se uporablja pravilnik, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
 
(4)
Za vprašanja ureditve zdravstvene sposobnosti se uporabljajo predpisi, ki urejajo zdravstveno sposobnost letalskega in drugega strokovnega osebja.
 
(5)
Ta pravilnik ne ureja skokov z desantnimi padali.
 

2. člen

(pomen izrazov in kratic)

 
(1)
Izrazi in kratice, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
1.
desantno padalo je padalo okrogle oblike, ki se odpira s pomočjo traku za samodejno odpiranje in se uporablja za vojaške desantne skoke;
 
2.
HAHO-skoki (visoka višina skoka – visoko odpiranje padala) so vojaški padalski skoki z velikih višin (nad 20.000 čevljev), pri katerih padalec padalo tudi odpre na veliki višini, 10–15 sekund po odskoku;
 
3.
HALO-skoki (visoka višina skoka – nizko odpiranje padala) so vojaški padalski skoki z velikih višin (nad 20.000 čevljev), pri katerih padalec padalo odpre po daljšem prostem padu na nizki višini (npr. 3.000 čevljev);
 
4.
skoki z desantnimi padali so skoki z okroglimi vojaškimi desantnimi padali na avtomatsko odpiranje, ki se izvajajo pod posebnimi pogoji in omejitvami;
 
5.
TP1 je tehnični pregled padala pred prvo uporabo;
 
6.
TP2 je redni tehnični pregled padala, ki se opravi vsakih 12 mesecev;
 
7.
TSO usposabljanje je klasični način usposabljanja z uporabo traku za samodejno odpiranje (TSO).
 
(2)
Drugi izrazi in kratice, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako kot izrazi in kratice, določeni v pravilniku, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, zakonu, ki ureja letalstvo, podzakonskih predpisih in drugih predpisih ter aktih, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo.
 

3. člen

(splošni pogoji za izvajanje nalog vojaškega padalca)

 
(1)
Padalske skoke lahko samostojno izvaja vojaški padalec, ki ima veljaven vojaški izkaz z vpisano kategorijo in veljavno ustrezno zdravniško spričevalo (v nadaljnjem besedilu: zdravniško spričevalo).
 
(2)
Posebne naloge vojaškega padalca lahko opravlja vojaška oseba, ki ima veljaven vojaški izkaz določene kategorije z ustreznim pooblastilom in zdravniško spričevalo.
 
(3)
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko padalske skoke izvaja tudi vojaška oseba, ki se usposablja za skakanje s padalom in je vpisana v knjigo učencev padalcev, ki jo izda Vojaški letalski organ (v nadaljnjem besedilu: VLO).
 
(4)
Za pooblastila, povezana z vzdrževanjem in zlaganjem padal, je vojaški izkaz lahko tudi brez kategorije.
 

II. KATEGORIJE IN POOBLASTILA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window