Navigacija

Družinski zakonik (DZ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 15-729/2017, stran 2099 DATUM OBJAVE: 31.3.2017

VELJAVNOST: od 15.4.2017 / UPORABA: od 15.4.2017

RS 15-729/2017

Verzija 13 / 13

Čistopis se uporablja od 31.7.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 - ZNOrg, 16/19 - ZNP-1, 22/19, 67/19 - ZMatR-C, 200/20 - ZOOMTVI, 94/22 - odl. US, 94/22 - odl. US, 5/23

Časovnica

Na današnji dan, 2.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 31.7.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

729. Družinski zakonik (DZ)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Družinskega zakonika (DZ)

 
Razglašam Družinski zakonik (DZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. marca 2017.
 
Št. 003-02-3/2017-3
 
Ljubljana, dne 29. marca 2017
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

D R U Ž I N S K I   Z A K O N I K   (D Z)

 

Prvi del: UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakonika)

 
Ta zakonik ureja zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, razmerja med starši in otroki, oblike pomoči države pri težavah partnerskega in družinskega življenja, ukrepe za varstvo koristi otroka ter preživljanje, posvojitev, podelitev starševske skrbi sorodniku, rejništvo in skrbništvo za otroke in odrasle osebe, ki potrebujejo posebno varstvo.
 

2. člen

(družina)

 
(1)
Družina je življenjska skupnost otroka, ne glede na starost otroka, z obema ali enim od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima po tem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice.
 
(2)
Zaradi koristi otrok uživa družina posebno varstvo države.
 

3. člen

(zakonska zveza)

 
(1)
Zakonska zveza je življenjska skupnost dveh oseb, katere sklenitev, pravne posledice in prenehanje ureja ta zakonik.
 
(2)
Pomen zakonske zveze je v zasnovanju družine.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window