Navigacija

Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 65-3101/2018, stran 9790 DATUM OBJAVE: 5.10.2018

VELJAVNOST: od 19.10.2018 do 29.9.2020 / UPORABA: od 19.10.2018 do 29.9.2020

RS 65-3101/2018

Verzija 1 / 2

Čistopis se uporablja od 19.10.2018 do 29.9.2020. Status čistopisa na današnji dan, 9.8.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 65/18

Časovnica

Na današnji dan, 9.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 19.10.2018
  DO 29.9.2020
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 
 

3101. Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ

 
 
Na podlagi drugega odstavka 23. člena, prve točke prvega odstavka 26. člena Zakona o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16) in 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
 

P R A V I L A
sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ 

 

I. UVODNA DOLOČILA IN OPREDELITEV POJMOV

 

1. člen

 
(1)
Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektih – SISBIZ (v nadaljevanju »pravila SISBIZ«) določajo tehnične pogoje za dostop do sistema, ukrepe za zavarovanje zaupnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo v sistemu, ter ostale pogoje upravljanja in uporabe sistema in s tem povezane porazdelitve medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti med Upravljavcem ter Članom sistema izmenjave informacij (v nadaljevanju "Član").
 
(2)
Izrazi, uporabljeni v teh pravilih, pomenijo:
 
SISBIZ – elektronski sistem za vpogled v podatke in informacije o zadolženosti poslovnih subjektov, ki se izmenjujejo v skladu z ZCKR.
 
Upravljavec sistema zbirke podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov – Banka Slovenije (v nadaljevanju Upravljavec), ki zagotavlja pravilno in nemoteno delovanje SISBIZ in v tem okviru predvsem delovanje programske in strojne opreme ter njeno fizično in elektronsko zaščito, vključno s funkcionalnostjo sistema v smislu določb podzakonskih predpisov in navodil, ter upravlja zbirko podatkov v skladu z določbami ZCKR in ZBan-2.
 
Član – kreditodajalec iz 15. člena ZCKR, ki sklepa kreditne posle s poslovnimi subjekti.
 
Poslovni subjekt – pravna oseba, podjetnik ali zasebnik.
 
Generalni skrbnik pri upravljavcu – pooblaščena oseba pri Upravljavcu, ki je zadolžena za izvajanje nalog v skladu s temi pravili.
 
Generalni skrbnik in njegov namestnik (v nadaljevanju generalni skrbnik) – pooblaščena oseba pri Članu, ki je zadolžena za izvajanje nalog v skladu s temi pravili.
 
Zaupni podatki – zaupni podatki o strankah bank, kot so opredeljeni v zakonu, ki ureja bančništvo, ter drugi podatki o posameznih kreditojemalcih ali dajalcih zavarovanj, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe ali v skladu z drugimi predpisi, varujejo kot poslovna skrivnost.
 
ZCKR – Zakon o centralnem kreditnem registru v vsakokrat veljavni vsebini.
 
ZBan-2 – Zakon o bančništvu v vsakokrat veljavni vsebini.
 
(3)
Kadar se ta pravila sklicujejo na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 

II. UPRAVLJANJE SISBIZ

 

2. člen

 
(1)
Upravljavec vzpostavi in upravlja SISBIZ v skladu z ZCKR z namenom, da omogoči Članom učinkovitejše ocenjevanje kreditnega tveganja pred sklepanjem kreditnih poslov s poslovnimi subjekti ter pri njihovem izvrševanju, in z namenom vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje, ter za vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti poslovnih subjektov.
 
(2)
Upravljavec koordinira zahteve ali predloge za spremembe in nadgradnje SISBIZ in organizira delo s Člani.
 
(3)
Upravljavec komunicira z javnostmi v zadevah organizacije in delovanja SISBIZ.
 
(4)
Upravljavec upravlja zbirke podatkov v skladu ZCKR in predpisi o varstvu osebnih podatkov.
 
(5)
Upravljavec ima pravico vpogleda, upravljanja in obdelave osebnih podatkov o generalnih skrbnikih pri Članih in ima za namene, predvidene v ZCKR, pravico in pooblastilo za obdelavo zaupnih podatkov poslovnih subjektov, ki so predmet obdelave v SISBIZ.
 

3. člen

 
(1)
Upravljavec pred vključitvijo in kasneje v rednih intervalih (praviloma na 3 leta) zagotovi pregled skladnosti poslovanja SISBIZ v skladu z ZCKR in temi pravili, pri Članih, ki z Upravljavcem sklenejo Pogodbo o uporabi SISBIZ.
 
(2)
Upravljavec lahko poleg rednih pregledov iz prvega odstavka tega člena kadarkoli izvede izredni pregled skladnosti poslovanja SISBIZ v skladu z ZCKR in temi pravili, kadar pri Članu obstajajo okoliščine, ki kažejo na znatne kršitve določb ZCKR in pravil SISBIZ.
 
(3)
Pri Članu, ki so mu bila v okviru pregleda iz prvega in drugega odstavka tega člena izdana priporočila, ki izhajajo iz ugotovitev z visoko stopnjo tveganja, se po poteku obdobja za realizacijo priporočil (praviloma v treh mesecih) izvede ponoven pregled z namenom ugotovitve realizacije priporočil.
 
(4)
Stroške pregleda iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena nosi Član pregleda v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo sistema izmenjave informacij.
 

III. VKLJUČITEV IN DOSTOP DO SISBIZ ZA ČLANE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window