Navigacija

Sklep o plačilnih sistemih in upravljavcih plačilnih sistemov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 11-466/2018, stran 1694 DATUM OBJAVE: 23.2.2018

VELJAVNOST: od 2.3.2018 / UPORABA: od 2.3.2018

RS 11-466/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 2.3.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 11/18

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 2.3.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

466. Sklep o plačilnih sistemih in upravljavcih plačilnih sistemov

 
 
Na podlagi 1., 2. in 3. točke 239. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr., v nadaljevanju: ZPlaSSIED) ter v skladu z 31. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
 

S K L E P
o plačilnih sistemih in upravljavcih plačilnih sistemov

 

1. člen

(vsebina in področje uporabe)

 
(1)
Ta sklep določa podrobnejša pravila glede:
 
1.
kriterijev za opredelitev pomembnega plačilnega sistema v skladu z 200. členom ZPlaSSIED,
 
2.
zahtev za upravljavce plačilnih sistemov v skladu z 214.–224. členom ZPlaSSIED,
 
3.
vsebine, oblike, načina in rokov za obveščanje in poročanje o delovanju plačilnih sistemov v skladu s petim odstavkom 225. člena ZPlaSSIED.
 
(2)
Zahteve iz 5. do 15. člena tega sklepa veljajo za upravljavce vseh plačilnih sistemov, razen če je izrecno navedeno, da veljajo le za upravljavce pomembnih plačilnih sistemov iz 4. člena tega sklepa.
 

2. člen

(prenos predpisov EU)

 
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L št. 166 z dne 11. 6. 1998, str. 45), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str.1).
 

3. člen

(opredelitve izrazov)

 
(1)
Izrazi
 
1.
infrastruktura finančnega trga,
 
2.
pravno tveganje,
 
3.
kreditno tveganje,
 
4.
likvidnostno tveganje,
 
5.
zadevni organ,
 
6.
poravnalna banka,
 
7.
zadevni deležniki,
 
8.
načrt za sanacijo,
 
uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot isti izrazi, opredeljeni v 2. členu Uredbe Evropske centralne banke (EU) št. 795/2014 z dne 3. julija 2014 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne sisteme (UL L št. 217 z dne 23. 7. 2014, str. 16), zadnjič spremenjene z Uredbo Evropske centralne banke (EU) št. 2017/2094 z dne 3. novembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 795/2014 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne sisteme (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2017, str. 11) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 795/2014/EU).
 
(2)
Načrt za redno likvidacijo pomeni načrt za urejeno prenehanje delovanja plačilnega sistema, ki ga pripravi upravljavec plačilnega sistema.
 
(3)
Izpad v delovanju plačilnega sistema pomeni enkraten dogodek ali niz povezanih dogodkov, ki jih upravljavec plačilnega sistema ne načrtuje in ki imajo ali bodo verjetno imeli negativen učinek na varnost, razpoložljivost, zmogljivost in/ali neprekinjenost delovanja plačilnega sistema, vključno z neizpolnitvijo finančnih obveznosti udeležencev plačilnega sistema.
 
(4)
Izrazi, ki niso navedeni v tem členu in so uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZPlaSSIED.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window