Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2H)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 94-1998/2021, stran 5791 DATUM OBJAVE: 11.6.2021

VELJAVNOST: od 26.6.2021 / UPORABA: od 26.6.2021

RS 94-1998/2021

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.7.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 94/21

Časovnica

Na današnji dan, 29.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.7.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1998. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2H)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2H)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 1. junija 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-92
 
Ljubljana, dne 9. junija 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-2H)

 

1. člen

 
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19) se v 3. členu v prvem odstavku za 22. točko doda nova 22.a točka, ki se glasi:
 
»22.a
»Snop linij« je prometno, gospodarsko in upravljavsko smiselna celota ene ali več linij;«.
 

2. člen

 
V 17. členu se v dvanajstem odstavku besedilo »rojstni datum in naslov« nadomesti s kratico »EMŠO«.
 
V trinajstem odstavku se za besedilom »Zavod za pokojninsko zavarovanje Slovenije« dodata vejica in besedilo »evidenco o imetnikih evropske kartice ugodnosti za invalide, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za socialne zadeve«.
 

3. člen

 
V 20. členu se v prvem odstavku točka e) spremeni tako, da se glasi:
 
»e) nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje finančna uprava, v višini več kot 50 eurov. Šteje se, da podjetje, ki želi opravljati dejavnost cestnega prevoza, nima poravnanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, če na dan oddaje vloge za pridobitev in podaljšanje licence ni imelo predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih pet let do dne oddaje vloge. Ta pogoj se ugotavlja ob pridobitvi in obnovi licence.«.
 
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
 
»(4) Za pridobitev licence za izvajanje prevozov z vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev, ni treba izpolnjevati pogojev iz točk b) in c) prvega odstavka tega člena.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window