Navigacija

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 136-3313/2022, stran 10284 DATUM OBJAVE: 25.10.2022

VELJAVNOST: od 26.10.2022 / UPORABA: od 26.10.2022

RS 136-3313/2022

Verzija 3 / 4

Čistopis se uporablja od 1.1.2023 do 31.3.2023. Status čistopisa na današnji dan, 31.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 136/22, 165/22

Časovnica

Na današnji dan, 31.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2023
    DO 31.3.2023
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 
 

3313. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

 
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) in 7. točke I. poglavja Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20, 88/21 in 181/21) Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, Klemen Boštjančič, minister za finance, Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje, Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Zdravniška zbornica Slovenije, ki jo zastopa prof. dr. Bojana Beović 
in 
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Irena Ilešič Čujovič, 
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Slavica Mencingar, 
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Aleksander Jus, 
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Vladimir Lazić, 
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije, ki ga zastopa Mateja Klep Breskvar, 
SINCE07 Sindikat centrov za socialno delo, ki ga zastopa Perica Radonjić, 
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, ki ga zastopa Jelka Velički, 
Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J, ki ga zastopa Jožefa Frangeš, 
kot stranka na strani delojemalcev 
skleneta
 

A N E K S
h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

 

1. člen

(namen sklepanja)

 
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest in nazivov in določitve višine regresa za prehrano med delom v skladu z 2. in 4. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter določitve višine dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur.
 

6. člen

(višina regresa za prehrano med delom)

 
Višina regresa za prehrano med delom znaša 6,15 eura.
 

7. člen

(usklajevanje višine zneska regresa za prehrano med delom)

 
Znesek regresa za prehrano med delom iz prejšnjega člena tega aneksa se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Usklajen znesek se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.
 
Prva uskladitev višine regresa za prehrano med delom po uveljavitvi tega aneksa se izvede s 1. januarjem 2023.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window