Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-G)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 8-251/2010, stran 933 DATUM OBJAVE: 5.2.2010

VELJAVNOST: od 20.2.2010 / UPORABA: od 20.2.2010

RS 8-251/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.2.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.5.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 8/10

Časovnica

Na današnji dan, 28.5.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 20.2.2010
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

251. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-G)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-G)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP‑G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. januarja 2010.
 
Št. 003‑02‑1/2010-8
 
Ljubljana, dne 4. februarja 2010
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP-G)

 

1. člen

 
V 31. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07 in 65/08) se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»(3) Strokovni izpit iz upravnega postopka mora oseba opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja za delovno mesto, kjer je strokovni izpit iz upravnega postopka določen kot pogoj za zasedbo delovnega mesta.«.
 
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
 

2. člen

 
V 83. členu se črta četrti odstavek.
 

3. člen

 
V tretjem odstavku 96. člena se besedilo »odredi naj se vse nadaljnje vročitve v postopku opravljajo tako, da se dokument objavi na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprava.« nadomesti z besedilom »odredi, da se vse nadaljnje vročitve v postopku opravljajo tako, da se na oglasni deski in na enotnem državnem portalu e-uprava objavi sporočilo o vročanju z javnim naznanilom, v katerem se navedejo podatki o vzrokih za tako vročanje, organ, ki je dokument izdal, številka, datum in vrsta dokumenta, osebno ime oziroma firma naslovnika, naslov za vročanje oziroma drugo stalno ali začasno prebivališče, če naslovnik nima naslova za vročanje, sedež pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, navedba upravne zadeve, datum javne objave sporočila z opozorilom, da ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh, posledice iz petega odstavka tega člena in kraj, kje je dokument.«.
 
V četrtem odstavku se besedilo »da se vročitev opravi tako, da se dokument objavi na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprava.« nadomesti z besedilom »da se vročitev opravi tako, da se na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprava objavi sporočilo o vročanju z javnim naznanilom, ki vsebuje podatke iz prejšnjega odstavka.«.
 
V petem odstavku se besedilo »ko je bil dokument objavljen « nadomesti z besedilom »ko je bilo objavljeno sporočilo o vročanju z javnim naznanilom«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window