Navigacija

Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 85-1399/2020, stran 3160 DATUM OBJAVE: 12.6.2020

VELJAVNOST: od 13.6.2020 / UPORABA: od 13.6.2020

RS 85-1399/2020

Verzija 2 / 3

Čistopis se uporablja od 1.7.2020 do 31.12.2021. Status čistopisa na današnji dan, 21.1.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 85/20

Časovnica

Na današnji dan, 21.1.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.7.2020
    DO 31.12.2021
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1399. Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

 
 
Na podlagi osmega odstavka 177. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20) in devetega odstavka 81. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 66/19 – ZDavP-2M in 23/20 – SPZ-B) ter za izvrševanje šestega in sedmega odstavka 119. člena in drugega do petega ter osmega in desetega odstavka 188. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19), 502.d člena v zvezi s prvim odstavkom 502.b člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154, 22/19 in 55/20 – odl. US) in prvega odstavka 36. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11, 25/14 in 53/18 – odl. US) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta uredba določa vrste premičnin, za katere se neposestna zastavna pravica vpiše v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (v nadaljnjem besedilu: register), vrsto njihovega enoličnega identifikacijskega znaka, podatke, ki se vpišejo v register, vodenje in upravljanje registra, iskanje podatkov v registru in pridobivanje izpisov iz registra, usklajevanje in izmenjavo podatkov s povezanimi uradnimi evidencami ter tarifo za vpise v register.
 

2. člen

(upravljanje registra in njegov informacijski sistem)

 
(1)
Register upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) tako, da vzpostavi in vzdržuje njegov informacijski sistem (v nadaljnjem besedilu: informacijski sistem RZPP).
 
(2)
Informacijski sistem RZPP je informacijski sistem za upravljanje registra, ki vključuje:
 
1.
informatizirano bazo podatkov o neposestnih zastavnih pravicah, ki se vpisujejo v register;
 
2.
aplikacijo (v nadaljnjem besedilu: aplikacija eRZPP), ki omogoča vlaganje elektronskih zahtev za vpise in izvrševanje teh zahtev, iskanje podatkov v registru in pridobivanje izpisov iz registra na javnem spletišču AJPES (v nadaljnjem besedilu: portal AJPES);
 
3.
spletne storitve za usklajevanje in izmenjavo podatkov s povezanimi uradnimi evidencami.
 
(3)
AJPES zagotovi delovanje informacijskega sistema RZPP v skladu s to uredbo.
 

3. člen

(opravljanje vpisov v register in kvalificirani uporabnik)

 
(1)
Vpise v register opravljajo notarji, izvršitelji, davčni organi, upravitelji, sodišča in druge osebe, ki jih zakon pooblašča opraviti vpis v register (v nadaljnjem besedilu: kvalificirani uporabnik).
 
(2)
Kvalificirani uporabnik opravi vpis podatkov v register tako, da prek aplikacije eRZPP odda zahtevo za vpis teh podatkov (v nadaljnjem besedilu: eZahteva).
 
(3)
Kvalificirani uporabnik lahko v informacijskem sistemu RZPP pooblasti fizično osebo (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba kvalificiranega uporabnika), da v njegovem imenu vnaša eZahteve.
 
(4)
Kvalificirani uporabnik, na zahtevo katerega je informacijski sistem RZPP v skladu s to uredbo izvršil vpis v register, odgovarja za pravilnost in popolnost podatkov, ki so vsebovani v eZahtevi, razen tistih, ki so prevzeti iz uradnih evidenc.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window