Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 57-2395/2015, stran 6808 DATUM OBJAVE: 31.7.2015

VELJAVNOST: od 15.8.2015 / UPORABA: od 15.8.2015

RS 57-2395/2015

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 25.12.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.11.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 57/15, 103/15, 2/16

Časovnica

Na današnji dan, 14.11.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 25.12.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2395. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

 
 
Na podlagi drugega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena ter petega in sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

 

1. člen

 
V Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr. in 18/14) se v 3. členu na koncu 34. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 35. točka, ki se glasi:
 
»35.
redno prevzemanje odpadne embalaže je prevzemanje odpadne embalaže, s katerim se zagotovi, da se z vso odpadno embalažo ravna v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke, in zaradi katerega osebam, ki imajo v skladu s prvim odstavkom 26. člena te uredbe sklenjeno pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo, niso povzročeni stroški, ki niso opredeljeni v prikazu osnov za tarifo obračunavanja storitev iz tretje alineje 41. člena te uredbe.«.
 

2. člen

 
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1)
Izvajalec javne službe mora družbi za ravnanje z odpadno embalažo iz prvega odstavka 26. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: družba za ravnanje z odpadno embalažo) oddajati vso odpadno embalažo, ki je:
 
-
zbrana kot ločeno zbrana frakcija v zbiralnicah ločenih frakcij,
 
-
zbrana kot ločeno zbrana frakcija v zbirnih centrih iz 17. člena te uredbe in
 
-
izločena iz mešanih komunalnih odpadkov v centrih za obdelavo komunalnih odpadkov.«.
 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(2)
Izvajalec javne službe mora omogočiti družbi za ravnanje z odpadno embalažo, da redno prevzema odpadno embalažo v zbirnih centrih in centrih za obdelavo komunalnih odpadkov. Če ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ureja več družb za ravnanje z odpadno embalažo, mora izvajalec javne službe zagotoviti vsaki od družb za ravnanje z odpadno embalažo prevzem odpadne embalaže v deležih iz šestega odstavka 19. člena te uredbe.«.
 
Tretji odstavek se črta.
 
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
 

3. člen

 
V drugem odstavku 19. člena se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ureja več družb za ravnanje z odpadno embalažo, mora družba za ravnanje z odpadno embalažo od vsakega izvajalca javne službe zagotoviti prevzem odpadne embalaže v deležih iz šestega odstavka tega člena.«.
 
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(6)
Če ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ureja več družb za ravnanje z odpadno embalažo, deleže prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za tekoče koledarsko leto določi Vlada Republike Slovenije s sklepom do 30. junija tekočega koledarskega leta po metodologiji iz priloge 2B, ki je sestavni del te uredbe. Sklep iz prejšnjega stavka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
 
Sedmi odstavek se črta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window