Navigacija

Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 77-4217/2010, stran 11291 DATUM OBJAVE: 4.10.2010

VELJAVNOST: od 19.10.2010 / UPORABA: od 19.10.2010

RS 77-4217/2010

Verzija 7 / 7

Čistopis se uporablja od 19.5.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 - ZUJF, 19/14 - odl. US, 63/16, 31/18

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 19.5.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

4217. Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA)

 
Razglašam Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 20. seji 23. septembra 2010.
 
Št. 003-02-8/2010-18
 
Ljubljana, dne 1. oktobra 2010
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SLOVENSKEM FILMSKEM CENTRU, JAVNI AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZSFCJA)

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon določa namen, dejavnost, delovanje, organizacijo, financiranje in nadzor nad Slovenskim filmskim centrom, javno agencijo Republike Slovenije.
 

2. člen

(splošna določba)

 
(1)
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija), je pravna oseba javnega prava.
 
(2)
Ustanoviteljica agencije je Republika Slovenija. Pravice in obveznosti ustanoviteljice v agenciji izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
 
(3)
Za vsa vprašanja v zvezi z uresničevanjem javnega interesa, ki niso urejena v tem zakonu, se uporablja zakon, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo.
 
(4)
Za vsa vprašanja delovanja in poslovanja agencije, ki niso urejena v tem zakonu, se uporablja zakon, ki ureja javne agencije.
 

3. člen

(namen ustanovitve agencije)

 
(1)
Namen ustanovitve agencije je spodbujanje ustvarjalnosti na filmskem in avdiovizualnem področju v Republiki Sloveniji, ustvarjanje ustreznih pogojev za filmsko, avdiovizualno in kinematografsko dejavnost, razvoj in izobraževanje v zvezi s filmsko in avdiovizualno dejavnostjo v Republiki Sloveniji ter izvajanje drugih dejavnosti, določenih z nacionalnim programom za kulturo in s tem zakonom.
 
(2)
Agencija opravlja s tem zakonom določene naloge v javnem interesu in z namenom zagotovitve možnosti trajnega razvoja filmske in avdiovizualne dejavnosti.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window