Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1H)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 85-3584/2011, stran 10925 DATUM OBJAVE: 25.10.2011

VELJAVNOST: od 9.11.2011 / UPORABA: od 31.12.2011

RS 85-3584/2011

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 31.12.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.12.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 85/11

Časovnica

Na današnji dan, 15.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 31.12.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3584. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1H)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1H)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. oktobra 2011.
 
Št. 003-02-9/2011-3
 
Ljubljana, dne 20. oktobra 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BANČNIŠTVU (ZBan-1H)

 

1. člen

 
V Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 - uradno prečiščeno besedilo, 52/11 - popr., 9/11 - ZPlaSS-B, 35/11 in 59/11) se v 2. členu 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
 
»1.
Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opra­vljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. no­vembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 120),
 
2.
Direktiva 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti inve­sticijskih podjetij in kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 201), zadnjič spremenjena z Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. no­vembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 120),«.
 
V 6. točki se besedilo »5. 5. 2001« nadomesti z besedilom »5. maja 2001«.
 

2. člen

 
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1)
V tem zakonu so uporabljene naslednje kratice dru­gih zakonov:
 
1.
ZFK je zakon, ki ureja finančne konglomerate,
 
2.
ZGD-1 je zakon, ki ureja gospodarske družbe,
 
3.
ZIN je zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor,
 
4.
ZPPDFT je zakon, ki ureja preprečevanje pranja denar­ja in financiranja terorizma,
 
5.
ZTFI je zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov,
 
6.
ZISDU-1 je zakon, ki ureja investicijske sklade in druž­be za upravljanje,
 
7.
ZUP je zakon, ki ureja splošni upravni postopek,
 
8.
ZUS-1 je zakon, ki ureja upravni spor,
 
9.
ZPlaSS je zakon, ki ureja plačilne storitve in siste­me.«.
 
V drugem odstavku se pika na koncu 2. točke nadomesti z vejico.
 
Za 2. točko se dodata novi 3. in 4. točka, ki se glasita:
 
»3.
Uredba 1092/2010/EU je Uredba (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 1),
 
4.
Uredba 1093/2010/EU je Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12).«.
 

3. člen

 
Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da glasi:
 
»(3) Pojem »kreditna institucija« je uporabljen kot skupni pojem za banko in hranilnico.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window