Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 98-3490/2013, stran 10590 DATUM OBJAVE: 29.11.2013

VELJAVNOST: od 14.12.2013 / UPORABA: od 14.12.2013

RS 98-3490/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.12.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.5.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 98/13

Časovnica

Na današnji dan, 16.5.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.12.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3490. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. novembra 2013.
 
Št. 003-02-10/2013-5
 
Ljubljana, dne 27. novembra 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLILNI IN REFERENDUMSKI KAMPANJI (ZVRK-B)

 

1. člen

 
V Zakonu o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11 in 28/11 – odločba US) se prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Volilno kampanjo lahko organizirajo sam kandidat ali kandidatka (v nadaljnjem besedilu: kandidat), predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba, v primeru referenduma pa pravna ali fizična oseba, ki je pobudnik zahteve za razpis referenduma, ali je zainteresirana za izid referenduma (v nadaljnjem besedilu: organizator volilne kampanje). Zainteresirana pravna ali fizična oseba iz tega odstavka je državljan Republike Slovenije z volilno pravico, posameznik, ki samostojno opravljajo dejavnost, samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba s sedežem na območju Republike Slovenije ter, kadar Vlada Republike Slovenije tako odloči, pristojna služba Vlade Republike Slovenije.«.
 
Za četrtim odstavkom se doda peti odstavek, ki se glasi:
 
»(5) Liste kandidatov in posamezni kandidati na volitvah predstavnikov v predstavniških in individualnih organih lokalnih skupnosti, ki jih predlagajo teritorialne organizacijske enote iste politične stranke v različnih lokalnih skupnostih, imajo lahko skupnega organizatorja volilne kampanje.«.
 
Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
 
»(6) Vsaka pravna ali fizična oseba, ki je pobudnik zahteve za razpis referenduma ali je zainteresirana za izid referenduma, ima lahko samo po enega organizatorja.«.
 
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
 

2. člen

 
V 4. členu se črta šesti odstavek.
 
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
 

3. člen

 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window