Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-1005/2018, stran 3529 DATUM OBJAVE: 6.4.2018

VELJAVNOST: od 6.4.2018 / UPORABA: od 6.4.2018

RS 23-1005/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.4.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 23/18

Časovnica

Na današnji dan, 18.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.4.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1005. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 31. redni seji dne 28. 2. 2018 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(splošne določbe)

 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu za območje občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini – v nadaljevanju SDOLN, ki ga je izdelalo podjetje RCI-Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o., pod številko naloge 372/06-2016 – UD (Uradni list RS, št. 102/07, 26/16, 35/16, 11/18).
 

2. člen

(vsebina SDOLN)

 
SDLN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
 
(A) Odlok o SDLN
 
(B) Kartografski del
 
– (01) Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov občine Rogaška Slatina
 
– (02) Prikaz sosednjih območij
1:5000
– (03) Pregledna situacija z ureditvenimi območji
1:1000
– (04) Geodetski načrt in meja urejanja
1:500
– (05) Situacija obstoječega stanja
1:500
– (06) Zazidalna situacija z regulacijskimi elementi – načrtovano
1:500
– (07) Načrt parcel z zakoličbo
1:500
– (08) Prečni profil terena
1:500
– (09) Komunalna situacija
1:250
 
(C) Priloge
 
-
Povzetek za javnost
 
-
Sklep o začetku postopka priprave SDOLN
 
-
Izvleček iz planskega akta
 
-
Obrazložitev in utemeljitev SDOLN
 
-
Opis prostorske ureditve
 
-
Umestitev v prostor
 
-
Zasnova komunalne ureditve
 
-
Varovanje okolja, ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine
 
-
Ukrepi za obrambo in varnost pred naravnimi nesrečami
 
-
Strokovne podlage
 
-
Smernice nosilcev urejanja prostora.
 

II. UREDITVENO OBMOČJE SDLN

 

3. člen

(obseg ureditvenega območja)

 
(1)
Območje urejanja SDOLN obsega zemljišča parcelne št. 289/16, 289/17, 289/23, k.o. 1167 Negonje za TC Hofer in zemljišča parc. št. 283/7 in 283/11, k.o. 1167 Negonje za novogradnjo poslovnega objekta. Območje, kjer je predvidena sprememba obstoječega prostorskega akta se nahaja znotraj meje občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini, ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini, dne 22. oktobra 2007 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 102/07 z dne 9. 11. 2007.
 
(2)
Na vzhodni strani je območje omejeno z lokalno cesto Javna pot št. 857051 (Obvoznica-obrtna cona), na južni strani objekta pa z glavno državno cesto G2-1276 (Podplat – Rogatec). Na zahodni strani se nahaja sosednje kmetijsko zemljišče, na severni strani pa sosednje pozidano stavbno zemljišče.
 
(3)
Velikost območja LN je cca 115.872 m2, območje se za funkcionalno enoto F3-1 poveča za cca 1.514 m2, tako da nova velikost OLN obsega cca 117.386 m2.
 
(4)
Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s SDOLN:
 
-
dozidava obstoječe trgovine Hofer Rogaška slatina v Zgornjem Negonju s pripadajočo zunanjo ureditvijo in
 
-
novogradnja poslovnega objekta s pripadajočo zunanjo ureditvijo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window