Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 54-2265/2008, stran 5769 DATUM OBJAVE: 2.6.2008

VELJAVNOST: od 3.6.2008 / UPORABA: od 3.6.2008

RS 54-2265/2008

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.1.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 54/08

Časovnica

Na današnji dan, 1.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2009
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2265. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. maja 2008.
 
Št. 003-02-4/2008-25
 
Ljubljana, dne 28. maja 2008
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ODVETNIŠTVU (ZOdv-B)

 

1. člen

 
V Zakonu o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odločba US in 24/01) se v drugem odstavku 1. člena za besedo »odvetnice« doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: odvetnik)«.
 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»Pravica opravljati odvetniški poklic se pridobi z vpisom v imenik odvetnikov oziroma odvetnic (v nadaljnjem besedilu: imenik odvetnikov). V imenik iz prejšnjega stavka se vpisujejo tudi odvetniške družbe.«.
 

2. člen

 
Za prvim odstavkom 4. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»Odvetnik lahko opravlja svoj poklic tudi na podlagi delovnega razmerja pri odvetniku ali v odvetniški družbi (v nadaljnjem besedilu: zaposleni odvetnik).«.
 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
 

3. člen

 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window