Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 30-1371/2019, stran 3569 DATUM OBJAVE: 10.5.2019

VELJAVNOST: od 25.5.2019 / UPORABA: od 25.5.2019

RS 30-1371/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 25.5.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 30/19

Časovnica

Na današnji dan, 23.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 25.5.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1371. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 78. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K) ter drugega odstavka 71. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 18. redni seji 17. 4. 2019 sprejel
 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

 

1. člen

 
V Pravilniku o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 104/13, 8/15, 1/16 in 57/18) se v 1. členu v tretjem odstavku:
 
-
v oklepaju beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »95/14 – ZUJF-C« pa dodata vejica in besedilo »47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K«;
 
-
besedilo »receptni obrazci« nadomesti z besedilom »recepti EU«.
 
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(4) Izrazi »dobavitelj«, »recept«, »recept EU«, »naročilnica« in »naročilnica EU« pomenijo enako kot izrazi, določeni v pravilih, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje.«.
 

2. člen

 
V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»(2) Listine iz 2., 3., od 5. do 11. in od 13. do 17. točke drugega odstavka prejšnjega člena so prednatisnjene ali v elektronski obliki. Listina iz 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena je prednatisnjena listina. Prednatisnjene listine vsebujejo podatek o izdajatelju in založniku, oznako listine in opombo »Ponatis prepovedan«.«.
 

3. člen

 
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, ki je predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja, lahko listine iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, razen listine iz 12. točke, uporabljajo le javni zavodi, zasebni zdravniki in drugi zasebni zdravstveni delavci, ki imajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti sklenjeno pogodbo z Zavodom.«.
 
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko listino iz:
 
-
4. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika uporabljajo zdravniki, ki se jim dodelijo recepti za osebno rabo v skladu s pravili, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje;
 
-
12. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika uporabljajo dobavitelji pri izvajanju izposoje medicinskih pripomočkov.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window