Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 41-2138/2017, stran 6131 DATUM OBJAVE: 28.7.2017

RS 41-2138/2017

 
 

2138. Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom

 
 
Na podlagi prvega odstavka 84. člena in za izvrševanje četrtega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
 

P R A V I L N I K
o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
Ta pravilnik določa merila in metodologijo za vrednotenje materialnih stroškov za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom (v nadaljnjem besedilu: šola), ki se financirajo iz sredstev državnega proračuna, in sicer za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, nabavo učil in učnih pripomočkov, opredeljenih kot drobni inventar, potrošni material za pripravo in izvedbo pouka, stroške obveznih ekskurzij (v nadaljnjem besedilu: programsko odvisni stroški) in za oskrbo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z odločbo o usmeritvi.
 

II. VREDNOTENJE MATERIALNIH STROŠKOV

 

2. člen

(kriteriji in merila)

 
(1)
Materialni stroški se vrednotijo po naslednjih kriterijih: oddelki, skupine oziroma učenci.
 
(2)
Merilo za vrednotenje materialnih stroškov je število točk posameznega kriterija.
 

3. člen

(točkovanje programsko odvisnih stroškov)

 
Za posamezni program oziroma dejavnost se določi naslednje število točk:
 
1.
Izvedba programa osnovne šole:
 
-
269 točk na oddelek;
 
-
8,5 točk na učenca;
 
2.
Vzgojno-izobraževalno delo v bolnišničnih oddelkih:
 
-
117 točk na oddelek;
 
3.
Izvedba prilagojenega programa osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom:
 
-
296 točk na oddelek;
 
-
8,9 točk na učenca;
 
4.
Vzgojna skupina v domu za učence:
 
-
691 točk na vzgojno skupino za programsko odvisne in fiksne stroške;
 
5.
Izvedba posebnega programa vzgoje in izobraževanja:
 
-
391 točk na oddelek;
 
-
8,9 točk na učenca;
 
6.
Mobilna služba:
 
-
164 točk na oddelek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window