Navigacija

Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje (ZIUDSOL)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 22-916/2019, stran 2625 DATUM OBJAVE: 5.4.2019

VELJAVNOST: od 20.4.2019 / UPORABA: od 20.4.2019

RS 22-916/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.4.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.9.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 22/19

Časovnica

Na današnji dan, 15.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 20.4.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

916. Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje (ZIUDSOL)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje (ZIUDSOL)

 
Razglašam Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje (ZIUDSOL), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca 2019.
 
Št. 003-02-3/2019-30
 
Ljubljana, dne 4. aprila 2019
 
Borut Pahor l.r. predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O IZVAJANJU UREDBE (EU) O DOLOČITVI SPLOŠNEGA OKVIRA ZA LISTINJENJE IN O VZPOSTAVITVI POSEBNEGA OKVIRA ZA ENOSTAVNO, PREGLEDNO IN STANDARDIZIRANO LISTINJENJE (ZIUDSOL)

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
S tem zakonom se določajo pristojni organi, ureja postopek izrekanja nadzornih ukrepov ter določajo prekrški in sankcije za izvajanje Uredbe 2017/2402/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (UL L št. 347 z dne 28. decembra 2017, str. 35; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/2402/EU), ki jih izrekajo pristojni organi.
 

2. člen

(opredelitev izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v Uredbi 2017/2402/EU.
 

3. člen

(pristojni organi)

 
(1)
Organi, pristojni za nadzor nad izvajanjem Uredbe 2017/2402/EU in tega zakona, so Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem besedilu: pristojni organi).
 
(2)
Banka Slovenije je pristojna za nadzor nad izvajanjem Uredbe 2017/2402/EU in tega zakona v zvezi z osebami, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ali zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter za nadzor nad originatorji in sponzorji glede izpolnjevanja obveznosti iz 18. do 27. člena Uredbe 2017/2402/EU, če gre za osebe, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ali zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 
(3)
Agencija za trg vrednostnih papirjev je pristojna za nadzor nad izvajanjem Uredbe 2017/2402/EU in tega zakona v zvezi z osebami, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, ali zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, ali zakonom, ki ureja alternativne investicijske sklade, razen kreditnimi institucijami, in za nadzor nad:
 
-
originatorji, prvotnimi kreditodajalci in subjekti s posebnim namenom pri listinjenju (v nadaljnjem besedilu: SSPE) s sedežem v Evropski uniji, ki niso zajeti v zakonodajnih aktih Evropske unije iz tretjega odstavka 29. člena Uredbe 2017/2402/EU, glede izpolnjevanja obveznosti iz 6., 7., 8. in 9. člena Uredbe 2017/2402/EU, v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov;
 
-
originatorji, sponzorji in SSPE, ki niso osebe iz drugega in četrtega odstavka tega člena, glede izpolnjevanja obveznosti iz 18. do 27. člena Uredbe 2017/2402/EU, ter tretjimi osebami glede izpolnjevanja obveznosti iz 28. člena Uredbe 2017/2402/EU, v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov.
 
(4)
Agencija za zavarovalni nadzor je pristojna za izvajanje Uredbe 2017/2402/EU in tega zakona v zvezi z osebami, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, ali zakonom, ki ureja invalidsko in pokojninsko zavarovanje, in za nadzor nad originatorji in sponzorji glede izpolnjevanja obveznosti iz 18. do 27. člena Uredbe 2017/2402/EU, če gre za osebe, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, ali zakonom, ki ureja invalidsko in pokojninsko zavarovanje.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window