Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1376/2011, stran 3894 DATUM OBJAVE: 18.4.2011

RS 29-1376/2011

 
 

1376. Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8)

 
 
Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 1. 2. 2011 je Državni zbor na seji dne 30. marca 2011 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o prekrških, ki obsega:
 
Zakon o prekrških – ZP-1 (Uradni list RS, št. 7/03 z dne 23. 1. 2003),
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP-1A (Uradni list RS, št. 86/04 z dne 5. 8. 2004),
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP-1B (Uradni list RS, št. 44/05 z dne 5. 5. 2005),
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP-1C (Uradni list RS, št. 40/06 z dne 14. 4. 2006),
 
Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP-1C (Uradni list RS, št. 51/06 z dne 18. 5. 2006),
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP-1D (Uradni list RS, št. 115/06 z dne 10. 11. 2006),
 
Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi tretjega odstavka 223. člena Zakona o prekrških, št. U-I-69/06-16 (Uradni list RS, št. 139/06 z dne 29. 12. 2006),
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP-1E (Uradni list RS, št. 17/08 z dne 19. 2. 2008),
 
Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP-1E (Uradni list RS, št. 21/08 z dne 29. 2. 2008),
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij – ZIKS-1C (Uradni list RS, št. 76/08 z dne 25. 7. 2008),
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP-1F (Uradni list RS, št. 108/09 z dne 28. 12. 2009),
 
Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi tretjega, četrtega in sedmega odstavka 66. člena Zakona o prekrških, št. U-I-56/08-15 (Uradni list RS, št. 109/09 z dne 28. 12. 2009),
 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK (Uradni list RS, št. 45/10 z dne 4. 6. 2010) in
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP-1G (Uradni list RS, št. 9/11 z dne 11. 2. 2010).
 
Št. 716-01/11-3/2
 
Ljubljana, dne 30. marca 2011
 
EPA 1678-V
 
Državni zbor Republike Slovenije dr. Pavel Gantar l.r. Predsednik
 

Z A K O N O P R E K R Š K I H
uradno prečiščeno besedilo (ZP-1-UPB8)

 

PRVI DEL

 

MATERIALNOPRAVNE DOLOČBE

 

Prvo poglavje

 

TEMELJNE DOLOČBE

 

1. člen

Predpisovanje prekrškov in sankcij

 
(1)
Ta zakon določa splošne pogoje za predpisovanje prekrškov in sankcij zanje, splošne pogoje za odgovornost za prekrške, za izrekanje in za izvršitev sankcij za prekrške, postopek za prekrške ter organe in sodišča za odločanje o prekrških.
 
(2)
Predpisi, s katerimi se v Republiki Sloveniji določajo prekrški, se lahko uporabljajo le v skladu s tem zakonom.
 
(3)
Določbe prvega dela tega zakona (materialnopravne določbe) veljajo za vse prekrške po predpisih iz prejšnjega odstavka.
 

2. člen

Meje sankcioniranja prekrškov

 
(1)
Nikomur ne sme biti izrečena sankcija za prekršek, če dejanje ni bilo z zakonom, uredbo ali odlokom samoupravne lokalne skupnosti določeno kot prekršek, preden je bilo storjeno, in če za tako dejanje ni bila predpisana sankcija za prekršek.
 
(2)
Če se po storitvi prekrška enkrat ali večkrat spremenijo materialnopravne določbe tega zakona ali predpis, ki določa prekršek, se uporabi zakon ali predpis, ki je za storilca milejši.
 

3. člen

Predpisi o prekrških

 
(1)
Prekrški se lahko določijo:
 
-
z zakonom;
 
-
z uredbo Vlade Republike Slovenije;
 
-
z odlokom samoupravne lokalne skupnosti.
 
(2)
Z uredbo Vlade Republike Slovenije se lahko določijo prekrški in sankcije zanje samo za kršitve določb uredbe in za kršitve določb pravnih aktov Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo neposredno.
 
(3)
Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti se smejo določiti prekrški in predpisati zanje globe samo v določenem znesku ter samo za kršitve predpisov, ki jih same izdajajo v okviru svojih pristojnosti, ter če jih zakon ali uredba še ne sankcionira.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window