Navigacija

Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa (ZUJPP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 54-1182/2022, stran 3627 DATUM OBJAVE: 20.4.2022

VELJAVNOST: od 5.5.2022 / UPORABA: od 5.5.2022

RS 54-1182/2022

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 14.2.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 54/22, 18/23 - ZDU-1O

Časovnica

Na današnji dan, 4.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.2.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1182. Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa (ZUJPP)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o upravljanju javnega potniškega prometa (ZUJPP)

 
Razglašam Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa (ZUJPP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. aprila 2022.
 
Št. 003-02-1/2022-123
 
Ljubljana, dne 14. aprila 2022
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O UPRAVLJANJU JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA (ZUJPP)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina in namen zakona)

 
(1)
Ta zakon določa enoten način upravljanja z javnim potniškim prometom v Republiki Sloveniji in ureja temeljna načela in cilje upravljanja javnega potniškega prometa, Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa, izvajanje sistema integriranega javnega linijskega prevoza potnikov, nadzor nad izvajanjem prevoznih storitev javnega potniškega prometa, financiranje prevoznih storitev javnega potniškega prometa ter zagotavljanje preglednosti poslovanja in nadzor nad porabo javnih sredstev.
 
(2)
Namen tega zakona je zagotoviti učinkovito upravljanje in izvajanje javnega potniškega prometa.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
 
1.
»družba za upravljanje javnega potniškega prometa« je upravljavec javnega potniškega prometa;
 
2.
»javni potniški promet« je javni prevoz potnikov v notranjem cestnem, notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu, po vodnih poteh in prevoz oseb z žičniškimi napravami;
 
3.
»sklop« zajema en snop linij ali več teh, za katere pridobi izvajalec posebno pravico, in je najmanjša zaključena celota, za katero se podeli koncesija.
 
(2)
Drugi izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo enako kot izrazi, opredeljeni v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu, zakonu, ki ureja železniški promet in zakonu, ki ureja varnost v železniškem prometu.
 

II. TEMELJNA NAČELA IN CILJI

 

3. člen

(načelo gospodarnosti)

 
Storitve javnega potniškega prometa morajo biti zagotovljene tako, da se z njihovim izvajanjem zagotovi učinkovito in gospodarno porabo javnih sredstev ter uspešno doseže cilje, določene skladno s predpisi, ki urejajo javni potniški promet.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window