Navigacija

Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 32-1368/2015, stran 3709 DATUM OBJAVE: 8.5.2015

VELJAVNOST: od 9.5.2015 / UPORABA: od 9.5.2015

RS 32-1368/2015

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 17.3.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.12.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 32/15, 15/16, 19/18, 11/19, 26/20

Časovnica

Na današnji dan, 4.12.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 17.3.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1368. Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 158. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) ministrica za zdravje izdaja
 

P R A V I L N I K
o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta pravilnik ureja:
 
-
merila, način ter postopek za oblikovanje in določanje najvišje dovoljene cene in izredne višje dovoljene cene zdravil za uporabo v humani medicini, ki se financirajo iz javnih sredstev oziroma so namenjena za financiranje iz javnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: cene zdravil);
 
-
merila, postopek ter način za spreminjanje oziroma usklajevanje (v nadaljnjem besedilu: usklajevanje) najvišje dovoljene cene in izredne višje dovoljene cene zdravil;
 
-
obvezne sestavine vloge za določanje najvišje dovoljene cene in izredne višje dovoljene cene zdravil;
 
-
stopnjo prometa, na kateri se določajo oziroma spreminjajo cene zdravil;
 
-
način objavljanja in posredovanja cen zdravil;
 
-
obdobje veljavnosti najvišje dovoljene cene in izredne višje dovoljene cene zdravil.
 

2. člen

 
Poleg definicij in izrazov, opredeljenih v 6. členu Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljnjem besedilu: zakon), se v tem pravilniku uporabljajo tudi naslednji izrazi:
 
1.
Zavezanec za oblikovanje cen zdravil (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je:
 
-
imetnik dovoljenja za promet z zdravilom oziroma njegov predstavnik;
 
-
imetnik dovoljenja za uvoz oziroma vnos zdravil za zdravilo, ki nima dovoljenja za promet in je razvrščeno v seznam esencialnih ali nujno potrebnih zdravil na podlagi zakona;
 
-
imetnik začasnega dovoljenja za promet z zdravilom za zdravilo, ki nima dovoljenja za promet in je razvrščeno v seznam esencialnih ali nujno potrebnih zdravil na podlagi zakona;
 
-
imetnik dovoljenja za vnos paralelno uvoženega zdravila;
 
-
imetnik potrdila o prejemu obvestila o paralelni distribuciji zdravil na podlagi določb 118. člena zakona.
 
2.
Najvišja dovoljena cena zdravila je cena zdravila, ki je določena na podlagi tega pravilnika, in se lahko uporablja v prometu na debelo.
 
3.
Izredna višja dovoljena cena zdravila je cena zdravila, ki je določena na podlagi tega pravilnika in se lahko uporablja v prometu na debelo ter presega najvišjo dovoljeno ceno zdravila.
 
4.
Primerjalna cena zdravila je podatek, ugotovljen na podlagi:
 
-
cen zdravil v primerjalnih državah, preračunanih iz javno objavljenih podatkov, ali
 
-
cen zdravil v drugih državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in državah podpisnicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: EGP).
 
5.
Proizvajalčev element cene zdravila na debelo (v nadaljnjem besedilu: PEC) je strukturni del najvišje dovoljene cene zdravila na debelo oziroma izredne višje dovoljene cene zdravila na debelo, ki predstavlja administrativno priznane stroške proizvajalca zdravila, izračunane na podlagi primerjalne cene zdravila.
 
6.
Oznaka "CIP kupec" pomeni, da so v ceno zdravila na debelo vključeni administrativno priznani stroški proizvajalca ter prevoz in zavarovanje blaga do končnega kupca in delež za kritje stroškov prometa na debelo.
 
7.
Administrativno priznani stroški proizvajalca so stroški proizvodnje zdravil, ki jih Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP) prizna po tem pravilniku pri določanju cen zdravil na debelo.
 
8.
Prisotnost zdravila na trgu v Republiki Sloveniji pomeni prisotnost zdravila, ugotovljena v skladu s 24. členom zakona.
 
9.
Prisotnost zdravila na trgu v primerjalnih državah pomeni navedbo zdravila v publikacijah iz drugega odstavka 11. člena tega pravilnika.
 
10.
Prisotnost zdravila na trgu v drugih državah članicah EU in državah podpisnicah Sporazuma o EGP pomeni navedbo zdravila v spletnih virih organov, pristojnih za cene in plačevanje zdravil iz javnih sredstev teh držav.
 
11.
Skupni letni promet zdravila na drobno v vseh njegovih farmacevtskih oblikah in jakostih v vrednosti je skupna letna vrednost sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in doplačil, vključno z lekarniškimi storitvami in davkom na dodano vrednost v koledarskem letu.
 
12.
Skupni letni promet zdravila v količini je skupno letno število pakiranj zdravila v vseh farmacevtskih oblikah in jakostih zdravila, ki jih je zavezanec imel v prometu na debelo v koledarskem letu.
 
13.
Skupni letni promet zdravila na ravni proizvajalca v vrednosti je skupna letna vrednost prodaje zdravil v vseh njegovih farmacevtskih oblikah in jakostih v koledarskem letu, skladna s podatki, ki jih zavezanec sporoča JAZMP na podlagi 24. člena zakona.
 
14.
Originalno zdravilo je zdravilo, ki je ne glede na vrsto postopka pridobilo dovoljenje za promet v skladu s:
 
-
44. členom zakona oziroma tretjim odstavkom 8. člena Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L št. 311 z dne 28. 11. 2001, str. 67), zadnjič spremenjene z Direktivo 2012/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o spremembi Direktive 2001/83/ES, kar zadeva farmakovigilanco (UL L št. 299 z dne 27. 10. 2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/83/ES),
 
-
47. členom zakona oziroma 10.a členom Direktive 2001/83/ES, če zavezanec izkaže pravice originalnega proizvajalca,
 
-
49. členom zakona oziroma 10.b členom Direktive 2001/83/ES ali
 
-
50. členom zakona oziroma 10.c členom Direktive 2001/83/ES pred iztekom podatkovne zaščite.
 
15.
Obrazec v elektronski obliki je obrazec na elektronski predlogi, naloženi s spletne strani JAZMP.
 
16.
Kalkulativni elementi proizvodne cene zdravila so materialni stroški, stroški dela, stroški energije in drugi poslovni stroški.
 

3. člen

 
(1)
Ne glede na izraze, opredeljene v 6. členu zakona, se v tem pravilniku uporabljajo naslednji izrazi:
 
1.
Generično zdravilo je zdravilo, ki je ne glede na vrsto postopka:
 
a)
pridobilo dovoljenje za promet v skladu s:
 
-
45. členom zakona oziroma prvim odstavkom 10. člena Direktive 2001/83/ES ali
 
-
52. členom zakona oziroma 16.a členom Direktive 2001/83/ES ali
 
b)
pridobilo dovoljenje za promet v skladu s:
 
-
šestim odstavkom 45. člena zakona oziroma tretjim odstavkom 10. člena Direktive 2001/83/ES;
 
-
47. členom zakona oziroma 10.a členom Direktive 2001/83/ES, ali
 
-
50. členom zakona oziroma 10.c členom Direktive 2001/83/ES po izteku podatkovne zaščite originalnega zdravila, pri čemer zavezanec ne izkazuje dokazil o originalnem izvoru zdravila v smislu določb prejšnje točke tega člena;
 
2.
Podobno biološko zdravilo je zdravilo, ki je pridobilo dovoljenje za promet v skladu s šestim odstavkom 45. člena zakona oziroma četrtim odstavkom 10. člena Direktive 2001/83/ES in ustreza definiciji iz 58. točke 6. člena zakona.
 
(2)
Izrazi iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za zdravila, ki so financirana iz javnih sredstev oziroma so namenjena za financiranje iz javnih sredstev in v Republiki Sloveniji nimajo dovoljenja za promet, imajo pa:
 
-
dovoljenje iz tretje alineje tretjega odstavka 20. člena zakona;
 
-
dovoljenje za uvoz oziroma vnos zdravil, za zdravilo, ki nima dovoljenja za promet in je razvrščeno v seznam esencialnih ali nujno potrebnih zdravil na podlagi zakona,
 
-
dovoljenje za promet s paralelno uvoženim zdravilom ali
 
-
potrdilo o prejemu obvestila o paralelni distribuciji zdravil na podlagi določb 118. člena zakona.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window