Navigacija

Zakon o vajeništvu (ZVaj)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 25-1324/2017, stran 3725 DATUM OBJAVE: 19.5.2017

VELJAVNOST: od 3.6.2017 / UPORABA: od 3.12.2017

RS 25-1324/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 3.12.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 25/17

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 3.12.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1324. Zakon o vajeništvu (ZVaj)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o vajeništvu (ZVaj)

 
Razglašam Zakon o vajeništvu (ZVaj), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 8. maja 2017.
 
Št. 003-02-4/2017-9
 
Ljubljana, dne 16. maja 2017
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O VAJENIŠTVU (ZVaj)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
Ta zakon ureja vajeništvo kot obliko izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju in v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.
 
(2)
Za vsa vprašanja v zvezi z vajeništvom, ki jih ta zakon ne ureja, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje.
 

2. člen

(opredelitev pojmov)

 
Po tem zakonu imajo posamezni pojmi naslednji pomen:
 
1.
delodajalec oziroma delodajalka (v nadaljnjem besedilu: delodajalec): pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki izvaja vajeništvo na verificiranem vajeniškem delovnem mestu na podlagi sklenjene pogodbe o vajeništvu;
 
2.
brezposelna oseba: iskalec zaposlitve, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja trg dela;
 
3.
mentor oziroma mentorica (v nadaljnjem besedilu: mentor): samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali oseba, zaposlena pri delodajalcu, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za izvajanje mentorstva;
 
4.
programi nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja: programi izpopolnjevanja in usposabljanja po pridobljeni srednji poklicni ali srednji strokovni izobrazbi, ki jih ureja zakon, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje, in študijski programi za izpopolnjevanje, ki jih ureja zakon, ki ureja višje strokovno izobraževanje;
 
5.
prekvalifikacija: posameznikom omogoča, da pridobijo nova znanja in spretnosti za pridobitev nove izobrazbe ali kvalifikacije;
 
6.
sindikat: član Ekonomsko socialnega sveta.
 

3. člen

(cilji)

 
Z vajeništvom se:
 
-
z mednarodno primerljivim izobraževanjem zagotavlja posredovanje znanja, spretnosti in poklicnih zmožnosti, ki so potrebne za opravljanje poklica in za nadaljnje izobraževanje,
 
-
spodbuja čim prejšnjo usposobljenost za poklic,
 
-
spodbuja vključevanje gospodarstva v sistem izobraževanja,
 
-
povezuje izobraževanje v šoli in praktično usposabljanje na vajeniškem učnem mestu,
 
-
zagotavlja ustrezno usposobljen kader gospodarstvu in pospešuje zaposlovanje mladih.
 

II. VAJENIŠTVO

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window