Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 105-4000/2012, stran 11394 DATUM OBJAVE: 27.12.2012

RS 105-4000/2012

 
 

4000. Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB)

 
Razglašam Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. oktobra 2012.
 
Št. 003-02-7/2012-13
 
Ljubljana, dne 23. decembra 2012
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O UKREPIH REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KREPITEV STABILNOSTI BANK (ZUKSB)

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet zakona)

 
Ta zakon ureja Družbo za upravljanje terjatev bank (v nadaljnjem besedilu: DUTB) in Sklad za stabilnost bank (v nadaljnjem besedilu: SSB) ter ukrepe za krepitev stabilnosti bank v Republiki Sloveniji.
 

2. člen

(ukrepi za krepitev stabilnosti bank)

 
(1)
Ukrepi za krepitev stabilnosti bank po tem zakonu so namenjeni krepitvi stabilnosti finančnega sistema v Republiki Sloveniji, izvajajo pa se lahko v bankah in hranilnicah, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja bančništvo, in ki imajo sedež v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: banke).
 
(2)
Ukrepi, namenjeni doseganju krepitve stabilnosti bank, so naslednji:
 
1.
odkup oziroma odplačni prevzem premoženja banke;
 
2.
poroštva države za krepitev stabilnosti bank, in sicer:
 
-
za prevzete obveznosti DUTB;
 
-
za obveznosti namenske družbe, ki so jo ustanovile banke ali DUTB skupaj z bankami zaradi prevzemanja tveganj (v nadaljnjem besedilu: namenska družba);
 
-
za obveznosti bank iz naslova zadolževanja pri Banki Slovenije iz naslova ukrepov za zagotavljanje potrebne likvidnosti bank v skrajni sili;
 
3.
povečanje osnovnega kapitala bank ter vplačila drugih kapitalskih instrumentov, ki jih izda banka in se v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, upoštevajo pri izračunu temeljnega kapitala banke.
 

II. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK IN SKLAD ZA STABILNOST BANK

 

3. člen

(namen zakona ter cilji DUTB in SSB)

 
(1)
Namen zakona je krepiti stabilnost bank zaradi ohranitve stabilnosti finančnega sistema v Republiki Sloveniji.
 
(2)
Cilji ustanovitve DUTB in SSB so izvajanje ukrepov po tem zakonu na način, da se zagotovi gospodarna uporaba javnih sredstev in povrnitev proračunskih sredstev, pospeševanje kreditiranja nefinančnega sektorja, zagotovitev pogojev za odprodajo kapitalskih naložb države v bankah in ugotavljanje odgovornosti za nastanek kreditov in naložb, ki se vodijo kot slabitve v bilancah bank, deležnih ukrepov po tem zakonu.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window