Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (ZJAKRS-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 63-2520/2013, stran 7657 DATUM OBJAVE: 26.6.2013

VELJAVNOST: od 27.7.2013 / UPORABA: od 27.7.2013

RS 63-2520/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.7.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 63/13

Časovnica

Na današnji dan, 29.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.7.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2520. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (ZJAKRS-A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (ZJAKRS-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (ZJAKRS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2013.
 
Št. 003-02-7/2013-12
 
Ljubljana, dne 23. julija 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNI AGENCIJI ZA KNJIGO REPUBLIKE SLOVENIJE (ZJAKRS-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07 in 40/12 - ZUJF) se v drugem od­stavku 1. člena beseda »znanosti« ter besedilo »znanstvene publicistike« nadomestijo z besedo »humanistike«.
 

2. člen

 
V 3. členu se črta druga alinea.
 
Dosedanja tretja, četrta in peta alinea postanejo druga, tretja in četrta alinea.
 
V novi četrti alinei se besedilo »znanstvene publicistike« nadomesti z besedo »humanistike«.
 

3. člen

 
V prvem odstavku 4. člena se v 2. točki beseda »zna­nosti« ter v 3. in 6. točki besedilo »znanstvene publicistike« nadomestijo z besedo »humanistike«.
 
Za 13. točko se doda nova 14. točka, ki se glasi:
 
»14.
sodeluje z vladnimi organi oziroma drugimi organizaci­jami, ki vplivajo na položaj knjige, njeno prepoznavnost in razvoj;«.
 
Dosedanja 14. točka postane 15. točka.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window