Navigacija

Pravilnik o potniških ladjah

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-968/2011, stran 2960 DATUM OBJAVE: 31.3.2011

VELJAVNOST: od 15.4.2011 / UPORABA: od 15.4.2011

RS 23-968/2011

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.7.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.11.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 23/11, 16/17

Časovnica

Na današnji dan, 13.11.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.7.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

968. Pravilnik o potniških ladjah

 
 
Na podlagi prvega odstavka 121. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo in 88/10) izdaja minister za promet
 

P R A V I L N I K
o potniških ladjah

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2009/45/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (UL L št. 163 z dne 25. 6. 2009, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2016/844 z dne 27. maja 2016 o spremembi Direktive 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (UL L št. 141 z dne 28. 5. 2016, str. 51), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/45/ES), določa posebne zahteve za potniške ladje ter hitra potniška plovila, ki opravljajo notranja potovanja.
 
(2)
Ta pravilnik določa posebne zahteve tudi za obstoječe potniške ladje, krajše od 24 metrov, ki opravljajo notranja potovanja, za katere ne velja Direktiva 2009/45/ES.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
 
a)
»SOLAS konvencija« pomeni Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju, 1974, skupaj s protokoli in spremembami, v najnovejši različici;
 
b)
»LL konvencija« pomeni Mednarodno konvencijo o tovornih črtah, 1966, skupaj s protokoli in spremembami, v najnovejši različici;
 
c)
»Kodeks o hitrih plovilih« pomeni Mednarodni kodeks o varnosti hitrih plovil v skladu z Resolucijo MSC 36(63) Odbora za pomorsko varnost IMO z dne 20. maja 1994 ali Mednarodni kodeks o varnosti hitrih plovil iz leta 2000 (Kodeks HSC) v skladu z Resolucijo MSC 97(73) Odbora za pomorsko varnost IMO iz decembra 2000, v najnovejši različici (http:/ /www.mzp .gov.si/si/delovna_podrocja/pomorstvo_in_plovba_ po_celinskih_vodah/ zakonodaja_pomorstvo/);
 
č)
»potniška ladja« pomeni plovilo, ki prevaža več kot dvanajst potnikov;
 
d)
»ro-ro potniška ladja« pomeni plovilo, ki prevaža več kot dvanajst potnikov, ima prostore za ro-ro tovor ali prostore posebne vrste v skladu s pravilom iz 2. točke dela A Poglavja II-2 Priloge I;
 
e)
»hitro potniško plovilo« pomeni hitro plovilo v skladu s Pravilom X/1 SOLAS konvencije, ki prevaža več kot dvanajst potnikov. Potniška ladja, ki opravlja notranja potovanja v razredih B, C ali D, se ne šteje za hitro potniško plovilo, če je:
 
-
spodriv konstrukcijske vodne črte manjši od 500 m3, in
 
-
največja hitrost, v skladu z odstavkom 1.4.30 Kodeksa o hitrih plovilih in 1.4.37 Kodeksa o hitrih plovilih iz leta 2000, manjša od 20 vozlov;
 
f)
»nova ladja« pomeni ladjo, katere gredelj je položen ali je v podobni fazi gradnje 1. julija 1998 ali kasneje;
 
g)
»podobna faza gradnje« pomeni fazo, v kateri:
 
-
se začne gradnja, razpoznavna za določeno ladjo; in
 
-
se začne montaža ladje, ki vsebuje najmanj 50 ton ali 1% mase gradbenega materiala, pri čemer velja podatek, ki predstavlja manjšo vrednost;
 
h)
»obstoječa ladja« pomeni ladjo, ki ni nova ladja;
 
i)
»potnik« pomeni vsako osebo, razen poveljnika in članov posadke ali drugih oseb, ki so zaposleni ali ki opravljajo kakršno koli delo na ladji, ter otroka, mlajšega od enega leta;
 
j)
»dolžina ladje« pomeni, če ni drugače določeno, 96% skupne dolžine vodne črte pri najmanj 85% najnižje globine prostora, izmerjene od vrha gredlja, ali dolžina od sprednje gredice do osi krmila na vodni črti, če je ta vrednost večja. Na ladjah, načrtovanih z nagibom gredlja, je vodna črta, od katere je merjena ta dolžina, paralelna z načrtovano vodno črto;
 
k)
»ladja z neprekinjenim krovom« pomeni ladjo s popolnim krovom, ki je izpostavljen vremenu in morju, ki ima stalna sredstva za zapiranje vseh odprtin v predelu na prostem in pod katerim so vse odprtine na straneh ladje opremljene s stalnimi sredstvi za zapiranje, ki so odporni na vremenske vplive. Popolni krov je lahko nepropustni krov ali enakovredna struktura, ki je sestavljena iz prepustnega krova, popolnoma pokrita z neprepustno strukturo, ki je odporna na vremenske vplive, in opremljena z neprepustnimi sredstvi za zapiranje;
 
l)
»notranje potovanje« pomeni potovanje v morskih območjih izključno med pristanišči Republike Slovenije, razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno;
 
m)
»morsko območje« pomeni območje v skladu z drugim odstavkom 4. člena tega pravilnika. V primeru uporabe predpisov o radijskih zvezah se za morsko območje šteje območje v skladu s Pravilom 2 Poglavja IV SOLAS konvencije;
 
n)
»območje pristanišča« pomeni območje, ki ni morsko območje;
 
o)
»mesto zatočišča« pomeni katero koli naravno ali umetno zaščiteno območje, ki ga lahko ladja uporabi kot zavetje v razmerah, ki bi lahko ogrozile njeno varnost;
 
p)
»klasifikacijski zavod« pomeni organizacijo, ki je priznana v skladu s 3. členom Uredba (ES) št. 391/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skupnih pravilih in standardih za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij (UL L 131, 28. 5. 2009, str. 11–23), razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno;
 
r)
»milja« pomeni 1852 metrov;
 
s)
»značilna višina valov« pomeni povprečno višino zgornje tretjine višine valov, opazovane v določenem obdobju;
 
š)
»osebe z zmanjšano mobilnostjo« pomeni vse osebe, ki imajo posebne težave pri uporabi javnega prevoza, vključno s starejšimi osebami, invalidi, osebami s prizadetimi čutili in uporabniki invalidskih vozičkov, nosečnicami in osebami, ki spremljajo majhne otroke.
 

3. člen

(uporaba)

 
(1)
Ta pravilnik se uporablja za:
 
a)
nove potniške ladje;
 
b)
obstoječe potniške ladje dolžine 24 metrov in več;
 
c)
hitra potniška plovila; ne glede na njihovo zastavo, ko opravljajo notranja potovanja.
 
(2)
Ta pravilnik, razen 6., 10. in 11. člena, se uporablja tudi za obstoječe potniške ladje, krajše od 24 metrov, ki opravljajo notranja potovanja, za katere ne velja Direktiva 2009/45/ES.
 
(3)
Ta pravilnik se ne uporablja za:
 
a)
potniške ladje, ki so:
 
-
vojaške ladje;
 
-
ladje, ki nimajo mehanskega pogona;
 
-
plovila, ki niso iz jekla ali enakovrednih materialov in niso zajeta v standardih o hitrih plovilih (Resolucija MSC 36(63) ali MSC 97(73)) ali dinamično podprtih plovilih (Resolucija A.373 (X));
 
-
lesene ladje enostavne gradnje;
 
-
originalne in individualne kopije zgodovinskih potniških ladij, projektirane pred letom 1965, grajene predvsem s prvotnimi materiali;
 
-
plovila za prosti čas in rekreacijo, razen če imajo posadko in prevažajo več kot dvanajst potnikov v gospodarske namene;
 
-
plovila, ki plujejo izključno v območju pristanišča;
 
b)
hitra potniška plovila, ki so:
 
-
vojaška plovila;
 
-
plovila za prosti čas in rekreacijo, razen če imajo posadko in prevažajo več kot dvanajst potnikov v gospodarske namene;
 
-
plovila, ki plujejo izključno v območju pristanišča.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window