Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 60-2949/2018, stran 9193 DATUM OBJAVE: 12.9.2018

VELJAVNOST: od 13.9.2018 / UPORABA: od 13.9.2018

RS 60-2949/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.9.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.4.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 60/18

Časovnica

Na današnji dan, 13.4.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.9.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2949. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

 
 
Na podlagi petega odstavka 20. člena in tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

 

1. člen

 
V Uredbi o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17) se četrti odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(4)
Izvajalec javne službe prevzema mešane komunalne odpadke tako pogosto, kot to določa občinski predpis, vendar vsaj enkrat mesečno.«.
 

2. člen

 
Za sedmim odstavkom 18. člena se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
 
»(8)
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izvajalec javne službe v zbirnem centru na območju občine, ki ima manj kot 3.000 prebivalcev, zagotovi krajši čas prevzemanja odpadkov, če imajo prebivalci občine, ki ima manj kot 3.000 prebivalcev, zagotovljeno prepuščanje odpadkov v zbirnem centru na območju druge občine.«.
 

3. člen

 
Za tretjim odstavkom 23. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
 
»(4)
Izvajalec javne službe mora najpozneje do 31. marca tekočega leta ministrstvu predložiti poročilo o aktivnostih iz prvega odstavka tega člena, izvedenih v preteklem koledarskem letu.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window