Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 80-3654/2019, stran 10614 DATUM OBJAVE: 27.12.2019

VELJAVNOST: od 1.1.2020 / UPORABA: od 1.1.2020

RS 80-3654/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 80/19

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3654. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

 
 
Na podlagi 14., 14.g, 17., 36., 37., 51., 57., 58., 61., 79., 101., 102., 124., 138., 152., 207., 255.e, 255.f, 266., 266.f, 297., 329.b in 358. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19) minister za finance izdaja
 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

 

1. člen

 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 32/12 – ZDavP-2E, 19/13, 45/14, 97/14, 39/15, 40/16, 85/16, 30/17, 37/18 in 43/19) se v 86. členu v drugem odstavku beseda »dogovora« nadomesti z besedo »dogovarjanja«.
 
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»(3) V skladu z drugim odstavkom 265. člena ZDavP-2 minister, pristojen za finance, pooblašča GFU FURS za opravljanje nalog v zvezi s postopki skupnega dogovarjanja iz 256. člena ZDavP-2, ki se vodijo na podlagi zahteve davčnega zavezanca v zvezi s Konvencijo o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij s Protokolom (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/07) in mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki obvezuje Republiko Slovenijo, kadar se zahteva nanaša na njene določbe, ki določajo pripis dobička stalni poslovni enoti podjetja države pogodbenice ter ugotavljanje in prilagoditev dobička med povezanimi podjetji držav pogodbenic (vključno z upoštevanjem transfernih cen).«.
 

2. člen

 
Za 86.o členom se dodata nova 86.p in 86.r člen, ki se glasita:
 

»86.p člen

(obvestilo za uveljavljanje zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev)

 
(1)
Pisno obvestilo za uveljavljanje zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev v skladu s prvim odstavkom 329.b člena ZDavP-2, ki ga davčni zavezanec predloži plačniku davka pred izplačilom dohodka, mora vsebovati naslednje podatke:
 
1.
identifikacijske podatke o davčnem zavezancu;
 
2.
identifikacijske podatke o plačniku davka (izplačevalcu dividend);
 
3.
identifikacijske podatke o odsvojenih delnicah oziroma deležih družbenika v družbi (naziv družbe ali ISIN koda, trgovalna koda ali naziv delnice) ter nominalna vrednost celotnega osnovnega kapitala družbe (v eurih);
 
4.
podatke o odsvojenih delnicah oziroma deležih družbenika v družbi:
 
-
podatke o datumu pridobitve delnic oziroma deležev po kronološkem zaporedju; začne se z datumom zadnje pridobitve delnice oziroma deleža;
 
-
podatke o načinu pridobitve delnic oziroma deležev (vložek kapitala, nakup, povečanje kapitala družbe z lastnimi sredstvi zavezanca, povečanje kapitala družbe iz sredstev družbe, zamenjava kapitala ob statusnih spremembah družbe, dedovanje, darilo, pridobitev v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij, drugo);
 
-
podatke o količini pridobljenih delnic ali odstotku pridobljenega deleža v družbi;
 
-
podatke o količini pridobljenih delnic ali odstotku pridobljenega deleža v deležu družbenika v družbi;
 
-
podatke o nominalnem znesku vplačila oziroma vrednosti pridobljenih delnic ali deleža (v eurih);
 
-
podatke o nabavni vrednosti ob pridobitvi (v eurih);
 
-
podatke o količini odsvojenih delnic ali odstotku odsvojenega deleža v deležu družbenika v družbi;
 
-
podatke o nominalnem znesku vplačila oziroma vrednosti odsvojenih delnic ali deleža (v eurih);
 
-
podatke o nabavni vrednosti odsvojenih delnic oziroma deležev, ki se določi v skladu z 98. členom ZDoh-2, če so bile delnice ali deleži družbe pridobljeni pred 1. januarjem 2003 pa v skladu s četrtim odstavkom 152. člena ZDoh-2 (v eurih);
 
-
podatek o datumu odsvojitve delnic oziroma deležev;
 
-
podatek o znesku (bruto) izplačane vrednosti odsvojenih delnic oziroma deležev (v eurih).
 
(2)
Obrazec »Obvestilo za uveljavljanje zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev« se objavi na spletni strani finančne uprave.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window