Navigacija

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 43-838/2022, stran 2228 DATUM OBJAVE: 25.3.2022

VELJAVNOST: od 26.3.2022 / UPORABA: od 26.3.2022

RS 43-838/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.3.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 43/22

Časovnica

Na današnji dan, 29.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 26.3.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

838. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

 
 
Na podlagi 14., 14.g, 17., 36., 37., 51., 57., 58., 61., 79., 101., 102., 124., 152., 207., 255.e, 255.f, 255.l, 255.v, 266., 266.f, 270., 297. in 358. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE) in za izvrševanje osmega odstavka 112. člena, tretjega odstavka 127. člena in drugega odstavka 131. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22) ter prvega odstavka 285. člena in prvega odstavka 321. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE) minister za finance izdaja
 

P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

 

1. člen

 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 32/12 – ZDavP-2E, 19/13, 45/14, 97/14, 39/15, 40/16, 85/16, 30/17, 37/18, 43/19, 80/19, 106/20, 200/20 in 135/21) se za 86.r členom dodata nova 86.s in 86.š člen, ki se glasita:
 

»86.s člen

(vsebina obvestila o uveljavljanju osebne olajšave za rezidente, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, pri izračunu akontacije dohodnine)

 
(1)
Davčni zavezanec – rezident, ki v skladu z osmim odstavkom 112. člena ZDoh-2 uveljavlja osebno olajšavo za prostovoljno in nepoklicno opravljanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči na podlagi tretjega odstavka 127. člena ZDoh-2 pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja oziroma pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje, ali na podlagi drugega odstavka 131. člena ZDoh-2 pri izračunu akontacije dohodnine od drugega dohodka, ki ga prejema redno za mesečno obdobje, o tem pisno obvesti glavnega delodajalca, izplačevalca pokojnine ali izplačevalca drugega dohodka.
 
(2)
Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
 
-
identifikacijske podatke o davčnem zavezancu rezidentu, ki uveljavlja osebno olajšavo pri izračunu akontacije dohodnine,
 
-
identifikacijske podatke o glavnem delodajalcu/ izplačevalcu pokojnine/ izplačevalcu drugega dohodka,
 
-
podpisano izjavo rezidenta, da izpolnjuje pogoje za osebno olajšavo iz osmega odstavka 112. člena ZDoh-2 za prostovoljno in nepoklicno opravljanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči.
 

86.š člen

(vloga za uveljavljanje osebne olajšave za rezidente, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, pri informativnem izračunu dohodnine)

 
(1)
Vlogo za uveljavljanje osebne olajšave za rezidente, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, po osmem odstavku 112. člena ZDoh-2, pri informativnem izračunu dohodnine v skladu z drugim odstavkom 270. člena ZDavP-2 vložijo le davčni zavezanci – rezidenti, ki med letom pri izračunu akontacije dohodnine (od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali te olajšave.
 
(2)
Vloga iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
 
-
identifikacijske podatke o davčnem zavezancu rezidentu, ki uveljavlja olajšavo pri informativnem izračunu dohodnine.
 
(3)
Obrazec »Vloga za uveljavljanje osebne olajšave za rezidente, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči« se objavi na spletni strani finančne uprave.«.
 

KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window