Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-L)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 47-1782/2013, stran 5338 DATUM OBJAVE: 31.5.2013

VELJAVNOST: od 15.6.2013 / UPORABA: od 15.6.2013

RS 47-1782/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.6.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.10.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 47/13

Časovnica

Na današnji dan, 4.10.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.6.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1782. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-L)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-L)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-L), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. maja 2013.
 
Št. 003-02-5/2013-10
 
Ljubljana, dne 31. maja 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU (ZKP-L)

 

1. člen

 
V Zakonu o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo) se za šestim odstav­kom 25. člena doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
 
"(7)
V senatu, ki ga sestavljajo trije sodniki, odloča vrhov­no sodišče o pritožbi zoper sklep sodišča druge stopnje glede pripora (tretji in četrti odstavek 394. člena tega zakona).".
 
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi od­stavek, se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: "O zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno odločbo o priporu iz četrtega odstavka 420. člena tega zakona odloča vrhovno sodišče v senatu treh sodnikov, razen če je pripor odredilo sodišče druge stopnje (četrti odstavek 394. člena) ali če je bil pripor podaljšan s sklepom senata vrhovnega sodišča (drugi odstavek 205. člena).".
 

2. člen

 
Tretji odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
"Oškodovanec, oškodovanec kot tožilec in zasebni tožilec imajo pravico pregledati in prepisati spise in si ogledati dokazne predmete. Oškodovancu se sme ta pravica odreči, dokler ni zaslišan kot priča.".
 

3. člen

 
V prvem odstavku 70. člena se za besedo "zapora" doda besedilo "ali dosmrtnega zapora".
 
V četrtem odstavku se za besedo "let" doda besedilo "ali dosmrtnega zapora".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window