Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 50-1581/2023, stran 4232 DATUM OBJAVE: 5.5.2023

VELJAVNOST: od 6.5.2023 / UPORABA: od 6.5.2023

RS 50-1581/2023

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.5.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.4.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 50/23

Časovnica

Na današnji dan, 19.4.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 6.5.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1581. Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

 
 
Na podlagi petega odstavka 124. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) Agencija za energijo izdaja
 

A K T
o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

 

1. člen

 
V Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22 in 161/22) se v 2. členu za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:
 
»- dogovorjena obračunska moč: pomeni vnaprej določeno obračunsko moč uporabnika sistema, ki ne sme biti večja od priključne moči iz soglasja za priključitev, pri čemer priključna moč iz soglasja za priključitev za potrebe določitve obračunske moči pomeni tudi moč, določeno z dejanskim omejevalcem toka na prevzemno-predajnem mestu;«.
 
Dosedanje šesta do petnajsta alineja postanejo sedma do šestnajsta alineja.
 

2. člen

 
V 12. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»(3) V primeru izdaje novega soglasja za priključitev ali spremembe uporabnika na prevzemno-predajnem mestu dogovorjeno obračunsko moč novega uporabnika sistema:
 
-
s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW določi elektrooperater v skladu z drugim odstavkom 14. člena tega akta, če je do spremembe prišlo do konca oktobra tekočega koledarskega leta;
 
-
s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW določi elektrooperater v skladu s tretjim odstavkom 14. člena tega akta, če je do spremembe prišlo od novembra tekočega koledarskega leta;
 
-
s priključno močjo nad 43 kW določi elektrooperater v dogovoru z uporabnikom sistema, ko so zagotovljeni 15-minutni podatki o porabi električne energije za obdobje dvanajstih mesecev. Do takrat se za namene obračunavanja omrežnine dosežena moč posameznega časovnega bloka upošteva kot dogovorjena moč ob upoštevanju pogoja iz desetega odstavka tega člena.«.
 
V sedmem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Sprememba dogovorjene obračunske moči je brezplačna.«.
 

3. člen

 
V 14. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
 
»(2) Če se uporabniku sistema iz prejšnjega odstavka najkasneje do konca oktobra tekočega koledarskega leta omogoči evidentiranje 15-minutne porabe, elektrooperater za namene obračunavanja omrežnine za moč do izteka tekočega koledarskega leta in za novo koledarsko leto kot dogovorjeno moč upošteva doseženo moč posameznega časovnega bloka ob upoštevanju pogoja iz desetega odstavka 12. člena tega akta.
 
(3)
Če se uporabniku sistema iz prvega odstavka tega člena od novembra tekočega koledarskega leta omogoči evidentiranje 15-minutne porabe, elektrooperater za namene obračunavanja omrežnine za moč do izteka tekočega koledarskega leta in za naslednji dve koledarski leti kot dogovorjeno moč upošteva doseženo moč posameznega časovnega bloka ob upoštevanju pogoja iz desetega odstavka 12. člena tega akta.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window