Navigacija

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 43-2087/2011, stran 5787 DATUM OBJAVE: 3.6.2011

VELJAVNOST: od 18.6.2011 / UPORABA: od 18.6.2011

RS 43-2087/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 18.6.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 43/11

Časovnica

Na današnji dan, 22.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 18.6.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2087. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica

 
 
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B, 108/209, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01, Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05, in Uradni list RS, št. 39/06, 61/07, 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 6. redni seji dne 26. 5. 2011 sprejel
 

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Žirovnica in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica.
 

2. člen

 
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
 
-
Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
 
-
Komunalna oprema so:
 
-
objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
 
-
objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
 
-
objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
 
-
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
 
-
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
 
-
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
 
-
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
 
-
Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
 

3. člen

 
(1)
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Žirovnica je izdelan v skladu z uredbo, ki določa vsebino programa opremljanja stavbnih zemljišč in vsebuje:
 
-
prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Občine Žirovnica;
 
-
prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme na območju Občine Žirovnica;
 
-
obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme;
 
-
obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih;
 
-
preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme;
 
-
podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.
 
(2)
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Žirovnica sprejme občinski svet z odlokom.
 
(3)
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Žirovnica:
 
-
ceste (oznaka obračunskih območij C)
 
-
kanalizacija (oznaka obračunskih območij FK, MK, MEK)
 
-
vodovod (oznaka obračunskih območij V)
 
-
površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja PRO)
 
-
javne površine (oznaka obračunskih območij JP).
 
(4)
Obračunska območja posamezne komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč. Program opremljanja stavbnih zemljišč se hrani v prostorih Občine Žirovnica.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window