Navigacija

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi (ZDU-1L)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 82-1758/2021, stran 4815 DATUM OBJAVE: 24.5.2021

VELJAVNOST: od 25.5.2021 / UPORABA: od 25.5.2021

RS 82-1758/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 25.5.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 82/21

Časovnica

Na današnji dan, 21.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 25.5.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1758. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi (ZDU-1L)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi (ZDU-1L)

 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi (ZDU-1L), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. maja 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-60
 
Ljubljana, dne 22. maja 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1L)

 

1. člen

 
V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16 in 36/21) se v 17. členu v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »V ministrstvu, pristojnem za zdravje, se lahko imenujejo največ trije državni sekretarji, v ministrstvu, pristojnem za finance, pa največ štirje državni sekretarji.«.
 

2. člen

 
V 74.a členu se v drugem odstavku za vejico za besedo »policije« doda besedilo »interni informacijski sistem notranjih zadev,«.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

3. člen

 
Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za notranje zadeve najpozneje v enem letu od uveljavitve tega zakona uredita prevzem zaposlenih, finančna sredstva ter dokumentacijo informacijsko strojne in programske opreme, po časovnem zaporedju, ki ga določi vlada.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window