Navigacija

Pravilnik o strojevodjih, centrih usposabljanja, ocenjevalcih in centrih preverjanja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1573/2019, stran 4148 DATUM OBJAVE: 31.5.2019

VELJAVNOST: od 30.6.2019 / UPORABA: od 30.6.2019

RS 35-1573/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.6.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.8.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 35/19

Časovnica

Na današnji dan, 13.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 30.6.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1573. Pravilnik o strojevodjih, centrih usposabljanja, ocenjevalcih in centrih preverjanja

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 71. člena, trinajstega odstavka 72. člena, desetega odstavka 73. člena in četrtega odstavka 74. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18) ministrica za infrastrukturo izdaja
 

P R A V I L N I K
o strojevodjih, centrih usposabljanja, ocenjevalcih in centrih preverjanja

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
S tem pravilnikom se določajo:
 
1.
starostni in izobrazbeni pogoji ter splošna poklicna usposobljenost za pridobitev dovoljenja za strojevodjo;
 
2.
pogoji za izdajo, ohranitev veljavnosti, dopolnitev, način preverjanja veljavnosti spričeval s strani delodajalca in vodenje registra spričeval;
 
3.
pogoji pod katerimi strojevodji ni treba imeti veljavnega spričevala za določen del železniške infrastrukture;
 
4.
pogoji za izdajo, podaljšanje, spreminjanje in razveljavitev pooblastil centrom usposabljanja, ocenjevalcem in centrom preverjanja kandidatov za strojevodje;
 
5.
pogoji in način teoretičnega usposabljanja ter preverjanja teoretične usposobljenosti strojevodij;
 
6.
pogoji in način praktičnega usposabljanja ter podelitev pooblastila ocenjevalcem za preverjanja praktične usposobljenosti strojevodij.
 
(2)
Ta pravilnik delno prenaša Direktivo 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti (UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, str. 51), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2016/882 dne 1. junija 2016 o spremembi Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede jezikovnih zahtev (UL L št. 146 z dne 3. 6. 2016, str. 22), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/59/ES).
 

2. člen

(področje uporabe)

 
(1)
Ta pravilnik se uporablja za strojevodje, ki za prevoznika ali upravljavca upravljajo vlečna vozila na javni železniški infrastrukturi.
 
(2)
Ta pravilnik ne velja za:
 
-
omrežja, ki so funkcionalno ločena od javne železniške infrastrukture in so predvidena samo za opravljanje lokalnega, mestnega in primestnega potniškega prometa;
 
-
zasebno železniško infrastrukturo, ki jo uporablja izključno njen lastnik za lastne prevoze blaga;
 
-
dele prog, ki so začasno zaprti za običajni promet zaradi vzdrževalnih ali obnovitvenih del ali del pri nadgradnji železniškega sistema.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
1.
»center usposabljanja« je pravna ali fizična oseba, akreditirana s strani akreditacijskega organa ali pooblaščena s strani varnostnega organa, za izvajanje usposabljanj strojevodij;
 
2.
»center preverjanja« je pravna ali fizična oseba, akreditirana s strani akreditacijskega organa ali pooblaščena s strani varnostnega organa, za izvajanje preverjanj strojevodij;
 
3.
»delodajalec« je upravljavec ali prevoznik, ki na podlagi pogodbe zaposluje ali najame delavca za dela strojevodje;
 
4.
»ocenjevalec« je oseba, ki izpolnjuje pogoje pod II Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika in ima pooblastilo za izvajanje in ocenjevanje preverjanj;
 
5.
»operativni predpis« je interni akt (npr. priročnik, navodilo, poslovnik, odredba ali obvestilo), ki je del sistema varnega upravljanja delodajalca;
 
6.
»splošno strokovno znanje« je znanje iz vsebin Priloge IV Direktive 2007/59/ES, ki ga pri kandidatu za strojevodje preveri ocenjevalec;
 
7.
»strokovno znanje o voznih sredstvih« je znanje iz vsebin Priloge V Direktive 2007/59/ES;
 
8.
»strokovno znanje o infrastrukturi« je znanje iz vsebin od 1. do 7. točke Priloge VI Direktive 2007/59/ES;
 
9.
»jezikovno znanje« je znanje iz vsebin iz 8. točke Priloge VI Direktive 2007/59/ES;
 
10.
»vlečno vozilo« je vsako vozilo, ki se na lastnih kolesih z lastnim pogonom premika po železniških tirih in vključuje tudi motorna vozila za posebne namene.
 
(2)
Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako kot izrazi, ki jih določa zakon, ki ureja varnost v železniškem prometu, zakon, ki ureja železniški promet, in drugi podzakonski akti, izdani na njihovi podlagi.
 

II. POGOJI ZA SAMOSTOJNO DELO STROJEVODJE, OZEMELJSKA VELJAVNOST, LASTNIŠTVO DOVOLJENJA ZA STROJEVODJO IN SPRIČEVALA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window