Navigacija

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 45-2321/2010, stran 6767 DATUM OBJAVE: 4.6.2010

VELJAVNOST: od 19.6.2010 / UPORABA: od 19.6.2010

RS 45-2321/2010

Verzija 7 / 7

Čistopis se uporablja od 7.9.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.10.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19

Časovnica

Na današnji dan, 22.10.2019 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.9.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

2321. Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

 
 
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
 

P R A V I L N I K
o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta pravilnik določa standarde in normative za naslednje socialnovarstvene storitve (v nadaljnjem besedilu: storitve):
 
1.
prvo socialno pomoč
 
2.
osebno pomoč
 
3.
podporo žrtvam kaznivih dejanj
 
4.
pomoč družini za dom in na domu
 
5.
institucionalno varstvo
 
6.
vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.
 
S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ, (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 57) zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 287 z dne 31. 10. 2015, str. 87) v delu, ki se nanaša na zagotovitev informiranja in ustrezne podpore žrtvam kaznivih dejanj.
 

2. člen

 
Standard posamezne storitve se določi z naslednjimi elementi:
 
-
opis storitve,
 
-
upravičenci ali strokovno področje, na katerem se uporablja,
 
-
postopek izvajanja,
 
-
trajanje,
 
-
metode dela,
 
-
izvajalci,
 
-
izobraževanje in supervizija,
 
-
dokumentacija.
 
Normativ storitve določa časovne okvire, število storitev na izvajalca ter načela smotrne organiziranosti izvajalcev ter predstavlja osnovo za vrednotenje stroškov in določanje cen storitev.
 

II. STANDARDI IN NORMATIVI POSAMEZNIH STORITEV

 

3. člen

 
Prva socialna pomoč:
 
a)
Opis storitve
 
Prva socialna pomoč obsega pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, oceno možnih rešitev, seznanjanje upravičenca z možnimi socialnovarstvenimi storitvami in dajatvami, z obveznostmi, ki sledijo izbiri storitve ali dajatve ter predstavitev mreže izvajalcev, ki lahko upravičencu nudijo pomoč.
 
b)
Upravičenci
 
Upravičenec do prve socialne pomoči je vsakdo, ki se znajde v socialni stiski, če se za storitev odloči prostovoljno in jo išče pri pooblaščenem izvajalcu, če sprejme storitev, ki jo pooblaščeni izvajalec začne na pobudo upravičenih predlagateljev, ali če pristane na storitev, ki jo začne pooblaščeni izvajalec po uradni dolžnosti, ali na osnovi obvestil organov in zavodov, ki so ugotovili socialno ogroženost upravičenca.
 
c)
Postopek
 
Prva socialna pomoč se opravi kot samostojna storitev tedaj, ko upravičenec išče pomoč prvič, izvajalec pa ne razpolaga s podatki, na osnovi katerih bi lahko upravičenca napotil k drugim izvajalcem.
 
Prvo socialno pomoč se izvaja v obliki usmerjenega razgovora v treh med seboj povezanih delih.
 
V prvem delu strokovni delavec predstavi institucijo in sebe. Ob tem upravičencu omogoča, da o svojih stiskah in težavah posreduje čim več pomembnih podatkov. Spodbuja ga, da izrazi tudi svoje ocene in stališča o razmerah, v katerih se je znašel, tako glede gmotnih prilik kot tudi medsebojnih odnosov.
 
V drugem delu nudi izvajalec strokovno pomoč in podporo pri prepoznavanju upravičenčevih stisk in težav, upoštevaje njegova pričakovanja in njegove predloge rešitev.
 
V tretjem delu izvajalec predstavi upravičencu možne rešitve oziroma načine reševanja ugotovljenih stisk in težav. Pove mu o vrstah storitev, ki so na voljo pri različnih izvajalcih, in seznani s pogoji, pod katerimi lahko posamezno storitev uveljavi ter s kriteriji za morebitne socialno varstvene dajatve. Po potrebi ga napoti k organom, kjer lahko dobi informacije, ali sproži postopke v zvezi s pravicami na področju dela in zaposlovanja, pokojninskega in invalidskega varstva, zdravstvenega zavarovanja ali na sodišče. Po potrebi izvajalec upravičencu nudi tudi pomoč pri oblikovanju zahtevkov in vlog, za katere ima strokovno znanje. O ugotovitvah in dogovorih pripravi izvajalec uradni zapis. Zapis je zaupne narave in se ga lahko posreduje drugim organom ali osebam le s soglasjem upravičenca.
 
Kadar gre za akutno socialno stisko, ali če se prva socialna pomoč zagotavlja po uradni dolžnosti, izvajalec sam odloči o možnih rešitvah in izvede nujne ukrepe v skladu s pooblastili. Upravičenec pri tem sodeluje le po svojih zmožnostih. O ugotovitvah in sprejetih ukrepih izvajalec pripravi uradni zapis.
 
č)
Trajanje storitve
 
Postopki prve socialne pomoči kot samostojne storitve trajajo v poprečju 45 minut. V isti zadevi se praviloma ne ponavljajo.
 
d)
Metoda dela
 
Prva socialna pomoč se izvaja po metodi dela s posameznikom.
 
e)
Izvajalci storitev
 
Storitve prve socialne pomoči opravljajo strokovni delavci iz drugega in tretjega odstavka 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12) s pet let delovnih izkušenj.
 
f)
Supervizija in izobraževanje
 
Sestavni del storitve sta tudi strokovno izpopolnjevanje in supervizija, organizirana po načelu:
 
-
supervizijski posveti: 10 ur na vsakih 1300 storitev,
 
-
strokovno izpopolnjevanje: v obsegu, ki ga določa panožna kolektivna pogodba.
 
g)
Dokumentacija
 
Izvajalec vodi evidenco storitev po dnevih s tem, da evidentira število iskalcev prve socialne pomoči in napotitve oziroma dogovorjene ukrepe.
 
Za upravičence, ki jim je bila nudena prva socialna pomoč po uradni dolžnosti oziroma na predlog drugih služb, se vodi zbirka podatkov v skladu z navodili na podlagi 115. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12).
 
V evidenci se posebej označijo priprave pisnih dokumentov na željo upravičencev, kopije pa se hranijo v skladu s predpisi o hrambi zaupnih gradiv.
 
h)
Normativ storitve
 
Poprečni mesečni normativ na enega strokovnega delavca znaša 130 opravljenih storitev.
 
Tako določen normativ se poveča za ustrezen delež upravno-administrativnih nalog po merilu:
 
-
en delavec s V. stopnjo izobrazbe na vsakih 30 strokovnih delavcev, ki neposredno opravljajo storitev, ter
 
-
en delavec s IV. stopnjo izobrazbe na vsakih 40 strokovnih delavcev, ki neposredno opravljajo storitev.
 
Izvajanje storitev se organizira po merilu en strokovni delavec na vsakih 25.000 prebivalcev.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window