Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 114-2461/2021, stran 7063 DATUM OBJAVE: 15.7.2021

VELJAVNOST: od 16.7.2021 / UPORABA: od 16.7.2021

RS 114-2461/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 16.7.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 114/21

Časovnica

Na današnji dan, 4.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 16.7.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2461. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

 
 
Na podlagi 3., 4., 7. in 8. točke prvega odstavka ter drugega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) in četrte alineje tretjega odstavka 3. člena Zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in 82/97 – odl. US) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

 

1. člen

 
V Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18 in 104/21) se v 3. členu v prvem odstavku v prvem stavku znesek »0,13 eura« nadomesti z zneskom »0,18 eura« ter črta drugi stavek.
 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(2) Če je znesek, izračunan po prejšnjem odstavku za posamezni mesec nižji od 140,00 eurov, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja pod pogoji iz prejšnjega odstavka ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 140 eurov mesečno.«.
 
Četrti odstavek se črta.
 
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
 
Sedmi odstavek se črta.
 

2. člen

 
V 5. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
 
»(5) Javno prevozno sredstvo po tej uredbi je prevozno sredstvo, s katerim se opravlja javni prevoz. Javni prevoz po tej uredbi je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsem uporabnikom prevoznih storitev in se izvaja v komercialne namene.«.
 

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

 

3. člen

(sprememba začetka uporabe)

 
V Uredbi o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list št. 104/21) se v 3. členu v prvem odstavku v drugi alineji besedilo »avgust 2021« nadomesti z besedilom »september 2021«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window