Posebni tarifni del Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 60-2578/2008, stran 7357 DATUM OBJAVE: 16.6.2008

VELJAVNOST: od 17.6.2008 / UPORABA: od 1.8.2008

RS 60-2578/2008

Verzija 28 / 28

Čistopis se uporablja od 15.9.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 60/08, 36/09, 44/09, 97/09, 29/10, 83/10, 89/10, 91/10, 1/11, 38/14, 9/15, 4/16, 21/16, 60/16, 16/17, 46/17, 61/17, 72/17, 44/18, 72/18, 13/20, 136/22, 165/22, 98/23

Časovnica

Na današnji dan, 27.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.9.2023
    DO nadaljnjega
 
 
 

2578. Posebni tarifni del Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

 
 
Na podlagi določila drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07– uradno prečiščeno besedilo in naslednji) in določila 3. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
 
skleneta pogodbeni stranki
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopata minister za javno upravo, dr. Gregor VIRANT, minister za finance, dr. Andrej BAJUK in ministrica za zdravje, Zofija MAZEJ KUKOVIČ
in
FIDES – sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, ki ga zastopa Konrad KUŠTRIN
 

P O S E B N I   T A R I F N I   D E L
Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 95/07– uradno prečiščeno besedilo in 17/08)

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(Vsebina)

 
(1)
S tem posebnim tarifnim delom kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike stranki določata uvrstitev delovnih mest in nazivov zdravnikov in zobozdravnikov (plačna skupina E1) v plačne razrede zaradi uveljavitve sistema plač v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07– uradno prečiščeno besedilo in 17/08, ZSPJS).
 
(2)
Ta posebni tarifni del kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike se uporablja za vse zdravnike, ki v kateremkoli segmentu javnega sektorja opravljajo zdravniško službo.
 

II. TARIFNI DEL

 

2. člen

(Splošna pravila uvrščanja)

 
Zdravniška delovna mesta in nazivi se uvrstijo v plačne razrede glede na naslednje kriterije:
 
-
stopnjo izobrazbe oziroma tarifni razred,
 
-
zahtevane podiplomske kvalifikacije in trajanje usposabljanja za dosego teh kvalifikacij,
 
-
posebne pogoje dela in
 
-
pogoje za pridobitev naziva.
 

3. člen

(Uvrščanje zdravnikov brez specializacije in zobozdravnikov – VII/2. tarifni razred)

 
(1)
Zdravniki brez specializacije in zobozdravniki se uvrstijo v plačne razrede v skladu z 7. členom:
 
-
zdravnik sekundarij: zdravniki, ki se zaposlijo zaradi opravljanja programa sekundariata
 
-
zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu: zdravnik brez specializacije in brez licence (npr. sobni zdravniki, zdravniki, ki delajo pod nadzorom ali mentorstvom specialista po opravljenem sekundariatu itd.)
 
-
zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco: zdravniki, ki lahko samostojno opravljajo zdravniško službo in imajo licenco, čeprav nimajo specializacije (npr. zobozdravniki z več kot 2 letoma zobozdravniških izkušenj po strokovnem izpitu, zdravniki, ki so pridobili licenco za splošno medicino pred 1. 1. 2000, zdravniki, ki so pridobili licenco po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti, zdravniki, ki jim je priznana kvalifikacija iz drugih držav EU iz splošne medicine brez opravljenega specialističnega izpita itd.).
 
(2)
Zdravniki brez specializacije in zobozdravniki, ki delajo v posebnih pogojih dela se glede na prevladujoč poseben pogoj dela uvrstijo v plačne razrede tudi skladno s 6. členom.
 
(3)
Zdravniki specializanti se razporedijo na naslednja delovna mesta:
 
-
na delovna mesta zdravnikov specializantov III so razporejeni zdravniki specializanti v prvem in drugem letu opravljanja specializacije,
 
-
na delovna mesta zdravnikov specializantov II so razporejeni zdravniki specializanti v tretjem in četrtem letu opravljanja specializacije,
 
-
na delovna mesta zdravnikov specializantov I so razporejeni zdravniki specializanti v petem in šestem letu opravljanja specializacije.
 
(4)
Na delovna mesta višjih zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco se lahko razporedijo zdravniki/zobozdravniki, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:
 
-
najmanj 12 let delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu,
 
-
doseganje standardov in normativov dela zdravnika.
 
(5)
Za zasedbo delovnega mesta višjih zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco morajo poleg pogojev iz prejšnjega odstavka biti izkazani še naslednji dodatni pogoji:
 
-
prenos znanja na druge zdravnike in zdravstvene delavce,
 
-
aktivno sodelovanje z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci različnih specialnosti in različnih ravni zdravstvene dejavnosti,
 
-
kreativnost in komunikativnost za uspešno timsko delo,
 
-
kontinuirano sodelovanje pri vpeljavi izboljšav na delovnem mestu, upoštevaje sorazmernost med stroški vpeljave izboljšav in učinkovitostjo.
 
(6)
Predlog za zasedbo delovnega mesta višjih zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco poda neposredni vodja in preveri izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta. Izpolnjevanje pogojev mora biti izkazano in dokumentirano. Soglasje k razporeditvi na delovna mesta višjih zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco poda strokovni kolegij oziroma strokovni vodja. O razporeditvi na delovno mesto se ponudi nova pogodba o zaposlitvi. Dopustna je revizija postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, ki jo lahko zahteva zaposleni ali neposredni vodja. V primeru revizijskega postopka dokončno odločitev glede izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta sprejme strokovni kolegij oziroma strokovni vodja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window