Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (ZMed-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 22-831/2016, stran 2825 DATUM OBJAVE: 25.3.2016

VELJAVNOST: od 9.4.2016 / UPORABA: od 9.4.2016

RS 22-831/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 22/16

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.4.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

831. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (ZMed-C)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (ZMed-C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (ZMed-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 1. marca 2016.
 
Št. 003-02-1/2016-10
 
Ljubljana, dne 22. marca 2016
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (ZMed-C)

 

1. člen

 
V Zakonu o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08 - ZPOmK-1, 77/10 - ZSFCJA, 87/11 - ZAvMS, 47/12 in 47/15 - ZZSDT) se za drugim odstavkom 9. člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»(3) Izdajatelj, ki v okviru medija dovoljuje komentiranje javnosti, mora oblikovati pravila za komentiranje ter jih javno objaviti na primernem mestu v mediju. Komentar, ki ni v skladu z objavljenimi pravili, mora biti umaknjen v najkrajšem možnem času po prijavi oziroma najpozneje v enem delovnem dnevu po prijavi.«.
 
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
 

2. člen

 
Drugi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(2) Objava popravka se lahko zahteva v 30 dneh od dneva, ko je zainteresirana oseba izvedela za objavo obvestila, vendar najpozneje v treh mesecih od objave obvestila.«.
 

3. člen

 
Za 86. členom se doda nov 86.a člen, ki se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window