Navigacija

Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-4265/2010, stran 11875 DATUM OBJAVE: 8.10.2010

RS 79-4265/2010

 
 

4265. Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ)

 
Razglašam Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe po­kojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ), ki ga je sprejel Dr­žavni zbor Republike Slovenije na 20. seji 28. septembra 2010.
 
Št. 003-02-8/2010-22
 
Ljubljana, dne 6. oktobra 2010
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O PREOBLIKOVANJU KAPITALSKE DRUŽBE POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA TER O NALOŽBENI POLITIKI KAPITALSKE DRUŽBE POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA IN SLOVENSKE ODŠKODNINSKE DRUŽBE (ZPKDPIZ)

 

1. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja:
 
1.
preoblikovanje Kapitalske družbe pokojninskega in in­validskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: družba KAD), ustanovljene na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in ure­ditev pravnega subjekta, nastalega na podlagi preoblikovanja;
 
2.
višino in način letnega prenosa sredstev iz družbe KAD v Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ);
 
3.
način izvrševanja pravic in omejitve razpolaganja z določenimi sredstvi družbe KAD in Slovenske odškodninske družbe, d.d., Mala ulica 5, p.p. 139, 1001 Ljubljana (v nadalj­njem besedilu: družba SOD).
 

2. PREOBLIKOVANJE DRUŽBE KAD

 

2. člen

(delitev družbe KAD)

 
(1)
Družba KAD se preoblikuje z izčlenitvijo zavarovalnice kot delniške družbe. V postopku preoblikovanja se uporablja­jo določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) o delitvi z izčlenitvijo z ustanovitvijo novih družb in določbe skladno z Zakonom o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 9/07, 102/07, 69/08, 19/09 in 49/09; v nadaljnjem be­sedilu: ZZavar) o ustanovitvi zavarovalnice, razen če ta zakon določa drugače.
 
(2)
Ne glede na določbe ZGD-1 in ZZavar morajo usta­novitveni akti Zavarovalnice določati, da se polovica članov ali članic (v nadaljnjem besedilu: članov) nadzornega sveta Zavarovalnice, ki jih imenuje skupščina, imenuje na predlog zavarovancev ali zavarovank (v nadaljnjem besedilu: zavaro­vancev) Zavarovalnice. Način imenovanja članov nadzornega sveta iz prejšnjega stavka se določi v statutu Zavarovalnice. Določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih družb, ki določajo sodelovanje delavcev v orga­nih družb, se za Zavarovalnico ne uporabljajo.
 
(3)
Zavarovalnica je univerzalni pravni naslednik družbe KAD, v obsegu pravic in obveznosti, prenesenih nanjo, z deli­tvenim načrtom, opredeljenim v 4. členu tega zakona.
 
(4)
Osnovni kapital Zavarovalnice ob ustanovitvi znaša 152.200.000 EUR.
 
(5)
Nadzorni svet družbe KAD ima šest članov in jih ime­nuje skupščina, in sicer:
 
-
tri člane na predlog Vlade RS,
 
-
dva člana na predlog zveze oziroma organizacije upo­kojencev na ravni države in
 
-
enega člana na predlog sindikalne zveze oziroma kon­federacije, reprezentativne za območje države.
 
Način oblikovanja predlogov za imenovanje članov nadzornega sveta določa statut družbe. Če posamezna interesna skupina iz prvega stavka tega odstavka ne oblikuje predloga za imenovanje članov nadzornega sveta na način, kot je opredeljen v statutu družbe, odloča o imenovanju manjkajočih članov nadzornega sveta skupščina po lastni presoji. Prvi nadzorni svet se skladno s tem členom imenuje tri mesece po uveljavitvi zakona.
 

3. člen

(dejavnost)

 
Zavarovalnica opravlja zavarovalne posle v skupini ži­vljenjskih zavarovanj skladno z ZZavar.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window