Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 30-1356/2018, stran 4491 DATUM OBJAVE: 26.4.2018

VELJAVNOST: od 11.5.2018 / UPORABA: od 11.5.2018

RS 30-1356/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 11.5.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 24.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 30/18

Časovnica

Na današnji dan, 24.10.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 11.5.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1356. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. aprila 2018.
 
Št. 003-02-4/2018-4
 
Ljubljana, dne 25. aprila 2018
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-S)

 

1. člen

 
V Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) se tretji odstavek 19. člena črta.
 
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
 

2. člen

 
Prvi odstavek 19.b člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»S statutom občine se lahko določijo naloge ožjih delov občine, ki imajo svet.«.
 

3. člen

 
V prvem odstavku 32. člena se v prvi alineji beseda »razpolaganjem« nadomesti z besedo »ravnanjem«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window