Navigacija

Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 20-897/2019, stran 2464 DATUM OBJAVE: 29.3.2019

VELJAVNOST: od 30.3.2019 / UPORABA: od 30.3.2019

RS 20-897/2019

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 25.5.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.8.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 20/19, 30/19, 34/19

Časovnica

Na današnji dan, 19.8.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 25.5.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

897. Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 154. člena, devetega odstavka 216. člena, sedmega odstavka 217. člena, šestega odstavka 218. člena in šestega odstavka 248. člena ter za izvrševanje 154. in 218. člena ter zadnje alineje drugega odstavka 248. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka

 

I. del: SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa:
 
-
podrobnejšo vsebino programa opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: program opremljanja),
 
-
podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter
 
-
odmero in način izračuna komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo.
 
(2)
Ta uredba določa tudi pravila, povezana z vpisom in vodenjem prostorskega informacijskega sistema glede programa opremljanja in odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
 
1.
druga gospodarska javna infrastruktura je gospodarska javna infrastruktura, ki ni komunalna oprema in je namenjena za zagotavljanje opremljenosti stavbnega zemljišča;
 
2.
komunalna oprema za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča pomeni tisto vrsto dodatne komunalne opreme, na katero lastnik obstoječega objekta dotlej ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba. Komunalna oprema za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča se po tej uredbi ne šteje za novo komunalno opremo;
 
3.
nova komunalna oprema je komunalna oprema, ki jo je treba izvesti za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja;
 
4.
obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov posamezne vrste nove komunalne opreme, ki bremenijo določljive zavezance za plačilo komunalnega prispevka in se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov za novo komunalno opremo;
 
5.
obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na enoto mere so obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme, preračunani na kvadratni meter gradbene parcele stavbe in kvadratni meter bruto tlorisne površine objekta;
 
6.
obstoječa komunalna oprema je komunalna oprema, ki je že zgrajena in predana v upravljanje posameznemu izvajalcu gospodarske javne službe;
 
7.
površina zemljišča pod stavbo je površina, določena v skladu s predpisi, ki določajo evidentiranje nepremičnin;
 
8.
skupni stroški posamezne vrste nove komunalne opreme obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo nove komunalne opreme za opremljanje stavbnih zemljišč na posameznem območju opremljanja;
 
9.
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na enoto mere so stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme, preračunani na kvadratni meter gradbene parcele stavbe in kvadratni meter bruto tlorisne površine objekta;
 
10.
uporaba komunalne opreme pomeni uporabo tiste vrste komunalne opreme, ki jo objekt lahko uporablja, ne da bi se nanjo tudi priključil. Med to komunalno opremo praviloma spadajo objekti grajenega javnega dobrega v javni lasti: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni lasti (parki, zelenice, igrišča, objekti za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ipd.);
 
11.
zmogljivost objekta je bruto tlorisna površina stavbe, določena v skladu s standardom SIST ISO 9836, površina gradbenega inženirskega objekta, določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836, ali površina drugega gradbenega posega, določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836.
 
(2)
Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kot v Zakonu o urejanju prostora, Gradbenem zakonu in Zakonu o evidentiranju nepremičnin.
 

II. del: PROGRAM OPREMLJANJA TER ODMERA IN IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO

 

1. poglavje: Program opremljanja

 

3. člen

(vsebina programa opremljanja)

 
(1)
S programom opremljanja se določijo:
 
-
območje opremljanja,
 
-
nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba zagotoviti za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja,
 
-
roki za izvedbo in etapnost opremljanja,
 
-
finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
 
-
podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
 
(2)
Vsebina programa opremljanja je podlaga za finančno načrtovanje občine za investicije v zvezi z opremljanjem stavbnih zemljišč.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window