Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 25-911/2008, stran 2311 DATUM OBJAVE: 14.3.2008

VELJAVNOST: od 29.3.2008 / UPORABA: od 29.3.2008

RS 25-911/2008

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 31.5.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 94/10 - ZIU, 40/12 - ZUJF

Časovnica

Na današnji dan, 16.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 31.5.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

911. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. februarja 2008.
 
Št. 003-02-2/2008-32
 
Ljubljana, dne 10. marca 2008
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VRTCIH (ZVrt-D)

 

1. člen

 
V Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v 10. členu besedilo "Kadar v kraju bivanja ni vrtca," nadomesti z besedilom "Če na območju občine stalnega prebivališča staršev ni vrtca,".
 
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
"V skladu s prejšnjim odstavkom se upošteva tudi interes staršev tujcev, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino. Kot občina stalnega prebivališča se šteje občina, kjer ima tujec, zavezanec za dohodnino, prijavljeno začasno prebivališče.".
 

2. člen

 
V prvem odstavku 14. člena se tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
 
"– krajše programe, ki trajajo od 240 do 720 ur letno.".
 
V tretjem odstavku se besedilo "od tretjega leta" nadomesti z besedilom "od prvega leta".
 

3. člen

 
Besedilo 16. člena se spremeni, tako da se glasi:
 
"Vzgojno delo poteka v oddelkih. Otroci prvega starostnega obdobja so razporejeni v oddelke prvega starostnega obdobja, otroci drugega starostnega obdobja so razporejeni v oddelke drugega starostnega obdobja.
 
V kombinirani oddelek so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window