Navigacija

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Štore

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-1022/2018, stran 3546 DATUM OBJAVE: 6.4.2018

VELJAVNOST: od 21.4.2018 / UPORABA: od 21.4.2018

RS 23-1022/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 21.4.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 23/18

Časovnica

Na današnji dan, 20.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 21.4.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1022. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Štore

 
 
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12 in 38/4) je Občinski svet Občine Štore na 20. redni seji dne 27. 3. 2018 sprejel
 

S P R E M E M B E  I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A  
Občinskega sveta Občine Štore 

 

1. člen

 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12) se prvi odstavek 53. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»Seje sveta se lahko zvočno in slikovno snemajo. Snemanje sej izvajajo izključno osebe, pooblaščene s strani občinske uprave. Upravljavec zbirk osebnih podatkov, pridobljenih s snemanjem sej, je občinska uprava.
 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»Predsedujoči lahko na zahtevo predstavnika javnega obveščanja dopusti zvočno in slikovno snemanje posameznih delov seje. Seje ali deli sej, s katerih je javnost izključena zaradi obdelave varovanih osebnih podatkov, se javno ne predvajajo.«.
 
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se beseda »Magnetogram« nadomesti z besedama »Zvočni zapis«.
 
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
 

2. člen

 
V drugem odstavku 58. člena se črta četrta alineja.
 

3. člen

 
V drugem odstavku 73. člena se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico, za njo pa se doda besedilo »ter povzetek sodelovanja javnosti«.
 
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
 
»Zaradi večje legitimnosti sprejetih odlokov in vključitve občanov, njihovih organizacij, strokovne in druge javnosti z območja občine v pripravo odlokov je potrebno predloge odlokov objaviti na spletni strani občine.
 
O pripravi predloga odloka se obvesti javnost, da lahko k osnutkom, razen če zakon ali ta poslovnik ne določata drugačnega postopka, v roku 30 dni od objave sporoči morebitne pripombe in predloge na način, določen z obvestilom, razen če ji je bila dana možnost, da sporoči svoje pripombe in predloge v roku 30 dni že k delovnim gradivom navedenih aktov.«
 
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
 

KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window