Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 11-461/2018, stran 1646 DATUM OBJAVE: 23.2.2018

RS 11-461/2018

 
 

461. Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni

 
 
Na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
 

P R A V I L N I K
o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa na državni ravni, pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa (v nadaljnjem besedilu: LPŠ), postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ, način določitve višine sofinanciranja, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
 

2. člen

(programi in področja LPŠ)

 
(1)
Ta pravilnik določa merila za sofinanciranje naslednjih programov in področij LPŠ:
 
1.
Športni programi:
 
-
prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
 
-
športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
 
-
obštudijska športna dejavnost,
 
-
športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
 
-
vrhunski šport,
 
-
šport invalidov,
 
-
športna rekreacija,
 
-
šport starejših,
 
2.
Investicije v športne objekte in površine za šport v naravi,
 
3.
Razvojne dejavnosti v športu:
 
-
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu;
 
-
statusne pravice športnikov in strokovnih delavcev v športu ter strokovna podpora programom,
 
-
založništvo v športu,
 
-
znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu,
 
-
informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa,
 
4.
Organiziranost v športu,
 
5.
Športne prireditve in promocija športa:
 
-
športne prireditve,
 
-
javno obveščanje o športu,
 
-
športna dediščina in muzejska dejavnost v športu,
 
6.
Družbena in okoljska odgovornost v športu.
 
(2)
V programih iz 1. točke prejšnjega odstavka ima visoko pozitiven zdravstveni učinek gibalna vadba, ki je redna in strokovno vodena in katere osnovni namen je izboljšanje telesne pripravljenosti, kar se kaže v večji aerobni zmogljivosti, večji mišični moči posameznih mišičnih skupin, večji gibljivosti in podobno.
 

3. člen

(postopek izbire in sofinanciranja)

 
(1)
Izbor in sofinanciranje programov in področij, določenih v LPŠ (v nadaljnjem besedilu: programi in področja), se izvede na podlagi javnega razpisa v skladu z zakonom, ki ureja šport (v nadaljnjem besedilu: zakon) in s tem pravilnikom.
 
(2)
Ta pravilnik se ne uporablja za izbor in sofinanciranje izvajanja programov, ki se sofinancirajo iz sredstev evropske kohezijske politike ali je njihovo sofinanciranje urejeno s posebnimi predpisi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window