Pravilnik o kakovosti jedilne soli

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 46-2326/2018, stran 7498 DATUM OBJAVE: 6.7.2018

RS 46-2326/2018

 
 

2326. Pravilnik o kakovosti jedilne soli

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K
o kakovosti jedilne soli

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa pogoje glede kakovosti, označevanja in določanja skladnosti, ki jih mora v proizvodnji in prometu izpolnjevati sol, namenjena prehrani ljudi in proizvodnji živil.
 

2. člen

(postopek informiranja in klavzula)

 
(1)
Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
 
(2)
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za proizvode, ki se v skladu z nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa, kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, zakonito
 
-
proizvajajo oziroma tržijo v drugih državah članicah Evropske unije in Turčiji ali
 
-
proizvajajo v državah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so hkrati podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.
 
(3)
Ta pravilnik se izvaja v skladu z Uredbo (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 21).
 

3. člen

(izrazi)

 
Izraza, uporabljena v tem pravilniku, pomenita:
 
a)
sol je kristalni proizvod, sestavljen pretežno iz natrijevega klorida (NaCl), pridobljen iz morja, rudnikov soli ali naravne slanice;
 
b)
jedilna sol je sol, namenjena prehrani ljudi in proizvodnji živil.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window