Navigacija

Odlok o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1109/2013, stran 3626 DATUM OBJAVE: 5.4.2013

VELJAVNOST: od 20.4.2013 / UPORABA: od 20.4.2013

RS 29-1109/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.4.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.11.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 29/13

Časovnica

Na današnji dan, 14.11.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 20.4.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1109. Odlok o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica

 
 
Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 – Odl. US), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10, 57/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11 – Odl. US, 21/13) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 20. redni seji dne 27. 3. 2013 sprejel
 

O D L O K
o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica

 

A – SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
Ta odlok določa:
 
-
občinske ceste in postopek njihove kategorizacije;
 
-
upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest ter javnih površin in prometa na njih;
 
-
ureditev lokalnih gospodarskih javnih služb »vzdrževanje občinskih javnih cest« in »urejanje in čiščenje javnih površin« ter določitev njihovih izvajalcev;
 
-
postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste in javne površine ter zagotavljanje njihovega varstva;
 
-
inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in javnimi površinami ter sankcioniranje kršitev tega odloka;
 
-
druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest in javnih površin.
 

2. člen

(pristojni organ)

 
Pristojni organ za izvajanje tega odloka, če ni z odlokom ali zakonom drugače določeno, je oddelek občinske uprave, pristojen za ceste.
 

3. člen

(javne ceste in javno dobro)

 
Občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini.
 
Občinske javne ceste so javno dobro, izven pravnega prometa in so v lasti občine. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic, razen v primerih, določenih z zakonom.
 
Na prometnih površinah zunaj vozišča javne ceste in na površinah ob njej, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, namenjenih udeležencem v prometu, je mogoče za opravljanje takih dejavnosti (spremljajoče dejavnosti) pod pogoji in postopku iz zakona in tega odloka pridobiti posebno pravico uporabe. Smiselno enako velja za druge javne površine po tem odloku.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window