Navigacija

Zakon o dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 109-4319/2012, stran 12132 DATUM OBJAVE: 31.12.2012

RS 109-4319/2012

 
 

4319. Zakon o dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1B)

 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
 
Št. 003-02-10/2012-24
 
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNEM SPORU (ZUS-1B)

 

1. člen

 
V Zakonu o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) se v prvem odstavku 30. člena za besedo »odpravi« doda besedilo »ali ugotovi njegova nezakonitost«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 33. člena se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
 
»-
ugotovitev nezakonitosti upravnega akta, s katerim je bilo poseženo v tožnikove pravice ali pravne koristi (ugotovitvena tožba),«.
 
Dosedanji druga in tretja alineja postaneta tretja in četrta alineja.
 

3. člen

 
Za 64. členom se doda nov 64.a člen, ki se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window