Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 99-3550/2013, stran 10714 DATUM OBJAVE: 3.12.2013

VELJAVNOST: od 18.12.2013 / UPORABA: od 1.1.2014

RS 99-3550/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 99/13

Časovnica

Na današnji dan, 9.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2014
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3550. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-E)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-E)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2013.
 
Št. 003-02-10/2013-11
 
Ljubljana, dne 29. novembra 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH (ZPOLS-E)

 

1. člen

 
V Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo in 103/07) se v 1. členu beseda »ter« nadomesti z vejico, besedilo »v organe lokalnih skup­nosti« pa se nadomesti z besedilom »v organe samouprav­nih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: organe lokalnih skupnosti) in v Evropski parlament«.
 

2. člen

 
V tretjem odstavku 6. člena se besedi »v stranki« nado­mestita z besedilom »kot sestavnega dela stranke«.
 

3. člen

 
V prvem odstavku 10. člena se črta besedilo », ki izda predpis o registru ter o obrazcu ustanovne izjave iz 5. člena tega zakona«, na koncu odstavka pa se doda stavek, ki se glasi: »Minister, pristojen za notranje zadeve, izda predpis, s katerim določi vsebino, obliko in način vodenja registra ter obrazec ustanovne izjave iz 5. člena tega zakona.«.
 
V četrtem odstavku se pred besedo »so« doda besedilo »razen podatka o EMŠO,«.
 
V šestem odstavku se za besedo »za« doda besedilo »podatek o EMŠO, vpisan v registrsko knjigo, in za«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window