Navigacija

Uredba o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 15-792/2017, stran 2306 DATUM OBJAVE: 31.3.2017

VELJAVNOST: od 1.4.2017 / UPORABA: od 1.4.2017

RS 15-792/2017

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 9.1.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 15/17, 43/17, 17/18, 3/21

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.1.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

792. Uredba o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 29.a člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta uredba določa postopek in natančnejše pogoje za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa (v nadaljnjem besedilu: center), okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, minimalne odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljnjem besedilu: sortimenti) in podrobnejši postopek prodaje sortimentov.
 

2. člen

(pogoji)

 
(1)
Center mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 
-
je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti na področju gozdarstva oziroma lesarstva,
 
-
je odprt za dovoz sortimentov vsak delavnik najmanj od 8. do 14. ure,
 
-
obveže se, da bo odkupoval sortimente od Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) po najmanj minimalni odkupni ceni sortimentov v skladu s to uredbo,
 
-
zagotavlja prevoz sortimentov s kamionske ceste do lokacij zbiranja sortimentov,
 
-
na lokaciji zbiranja sortimentov postavi kontrolne lovne pasti za podlubnike v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo gozdov, pri čemer število in način postavitve pasti za podlubnike določi Zavod, in
 
-
druge pogoje, ki se nanašajo na ukrepe varstva gozdov, v skladu s predpisom, ki ureja varstvo gozdov.
 
(2)
Center ima lahko vzpostavljeno eno ali več lokacij, na katerih izvaja zbiranje sortimentov. Lokacije za zbiranje sortimentov so trajna ali začasna skladišča sortimentov, vzpostavljena v skladu s pogoji, določenimi v predpisih, ki urejajo varstvo gozdov, in v skladu s predpisi o urejanju prostora, ter so v lasti ali najemu centrov.
 
(3)
Zavod naloži drugi osebi, ki izvaja upravno izvršbo, da izvede naloge iz drugega do četrtega odstavka 5. člena in iz 6. člena te uredbe.
 

3. člen

(postopek izbire centrov)

 
(1)
Zavod v Uradnem listu Republike Slovenije in na svojih spletnih straneh objavi javni razpis za izbor centrov. V javnem razpisu se določijo podrobnejši pogoji iz prejšnjega člena.
 
(2)
Odpiranje ponudb za izbiro centrov je javno. Komisija, ki jo imenuje direktor Zavoda, pripravi seznam centrov, ki izpolnjujejo pogoje iz te uredbe in javnega razpisa. Centre z upoštevanjem pogojev in meril iz javnega razpisa z odločbo izbere direktor Zavoda za dobo dveh let.
 
(3)
Z izbranimi centri Zavod sklene pogodbe za dobo dveh let, v katerih se podrobneje uredijo medsebojna razmerja. Pogodbe se po poteku pogodbenega roka lahko enkrat podaljšajo za dobo dveh let. Za podaljšanje pogodbe mora center najmanj en mesec pred iztekom pogodbe poslati Zavodu izjavo, da izpolnjuje pogoje, ki jih določata ta uredba in javni razpis, na podlagi katerega je bil center izbran. Zavod preveri, ali center izpolnjuje predpisane pogoje, izda odločbo iz prejšnjega odstavka in podaljša pogodbo.
 
(4)
Za potrebe hitre in varne komunikacije med Zavodom ter centrom se lahko odpre varen predal elektronske pošte, preko katerega poteka vsa poslovna komunikacija.
 
(5)
Seznam izbranih centrov in njihovih lokacij je objavljen na spletnih straneh Zavoda.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window